Creatieve oplossingen voor laatste zondag

FOTO ANP/ROOS KOOLE

De laatste zondag van het kerkelijke jaar is dit keer in veel kerken een sober samenkomen. Nog altijd kunnen er niet meer dan dertig mensen tegelijk in de kerk, vanwege het coronavirus. Kerken in Fryslân hebben er wat op bedacht.

In de dienst van PKN gemeente De Lege Geaën gaat emeritus predikant Jur Majoor zondag voor. ,,Het is belangrijk voor mensen om hun geliefden te kunnen herdenken”, zegt hij. ,,In de gemeente zijn dit kerkelijk jaar twee mensen overleden. Alleen de nabestaanden zijn uitgenodigd voor de dienst. Er mogen maximaal dertig mensen naar binnen en ik denk dat dat aantal er zondag ook wel zit.”

De vijf dorpskerken van de gemeente in Gau, Goaiïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en Tersoal zijn zondagmiddag met uitzondering open, zodat ook andere mensen de gelegenheid hebben om een kaarsje aan te steken. Tegenwoordig kerkt de gemeente alleen nog in Gau en Tersoal. De dienst vindt zondag plaats in de Westereintsjerke in Tersoal.

Majoor: ,,Ik vind het mooi om te zien dat de gemeente voor dit soort bijeenkomsten weer creatieve oplossingen bedenkt. Dat is denk ik ook de kracht van een kleine groep. Ze hebben de motivatie om het met elkaar gaande te houden.”

Kerk-tv

In de protestantse gemeente in Oosterwolde is het grotendeels business as usual. De bijeenkomst kan door gemeenteleden en andere geïnteresseerden gevolgd worden via de kerk-tv. ,,Familie van overledenen hebben wel een uitnodiging gekregen om de dienst bij te wonen”, aldus dominee Jan Kortleve.

Op de vraag of er ook aandacht wordt besteed aan het coronavirus, zegt hij: ,,Nu je het zegt lijkt het me nog wel goed om daar iets mee te doen. Het is niet voor iedereen mogelijk geweest om naar een begrafenis van een bekende te gaan vanwege de coronamaatregelen. Dat heeft natuurlijk wel impact.”

De protestantse gemeente Tzummarum-Firdgum heeft volgens scriba Eerte Hilgenga niet de mogelijkheid om de dienst te streamen en daarom houdt de gemeente twee diensten, ,,om zo toch iedereen de gelegenheid te geven om te herdenken. Er zijn dit kerkelijk jaar zeven mensen overleden en de nabestaanden kunnen niet allemaal terecht in één dienst.”

De gemeente begint zaterdagmiddag met een gedachtenismoment voor dorpelingen. Mensen hebben dan de gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Daarna gaat dominee Jan van Twist voor in de dienst voor nabestaanden van overledenen, die zondagochtend nog een keer plaatsvindt.

De protestantse gemeente in Akkrum heeft ook gekozen voor twee diensten. Beide vinden op zondagochtend plaats.

Nieuws

menu