Coup bij Wetterskip: Water Natuurlijk bluft CDA af met snelle aanwijzing informateur

De groene waterschapspartij Water Natuurlijk zet het CDA de voet dwars in een machtsgreep bij de bestuursonderhandelingen voor het Wetterskip.

Landbouw en natuur: naaste buren aan weerszijden van de Jonkersvaart bij Nijetrijne. FOTO SIEBE SWART

Landbouw en natuur: naaste buren aan weerszijden van de Jonkersvaart bij Nijetrijne. FOTO SIEBE SWART

Water Natuurlijk heeft een informateur benoemd, terwijl het CDA dat recht claimt als partij met de meeste stemmen. Doel van de coup is zodanige verzoening van natuur- en landbouwbelangen dat de natuur veel meer aan haar trekken komt. Het gaat om waterkwaliteit en het peilbeheer in de veenweiden, in weidevogelgebieden en rond reservaten die kampen met verdroging.