Coronacompensatie voor zwembaden Súdwest-Fryslân

Zwembad Mounewetter in Witmarsum FOTO SIMON BLEEKER

De vijf zwembaden in de gemeente Súdwest-Fryslân belandden in 2020 allemaal in de rode cijfers door de coronamaatregelen. Ook voor dit jaar is compensatie aangevraagd voor in totaal 303.000 euro.

De gemeente verwacht deze kosten van het rijk vergoed te krijgen. Dat gebeurde in 2020 ook. Toen ging het om 540.084 euro voor de zwembaden It Rak in Sneek, Vitaloo in Bolsward, Mounewetter in Witmarsum, de Rolpeal in Workum en De Klomp in Wommels.

Nieuws

Meest gelezen