Aantal coronabesmettingen stijgt explosief in Friesland, vooral niet-gevaccineerde jongeren raakten besmet

Het aantal coronabesmettingen in Friesland is in een week omhoog geschoten. ANP

Het aantal coronabesmettingen in Friesland is in een week omhoog geschoten. De 234 vastgestelde besmettingen zijn ruim drie keer zoveel als een week eerder.

Vooral woensdag (49) en donderdag (83) vlogen de cijfers omhoog. Het is de eerste toename na tien weken van dalingen op een rij. De veel besmettelijkere deltavariant speelt hierin een rol.

De GGD linkt de toenemende besmettingen aan feestjes, cafébezoek en terugkeer van buitenlandse vakanties. Het zijn met name niet-gevaccineerde jongeren die nu besmet raken. Zo werden op een kamp op Ameland vrijdag 36 van de 64 jongeren positief getest.

De besmettingen baren de gezondheidsdienst zorgen, omdat gevreesd wordt dat er steeds meer jongeren zullen zijn die langdurige gezondheidsklachten overhouden aan de besmetting. Van alle positieve tests is 16 procent afkomstig van mensen die naar het buitenland zijn geweest.

Van nul naar twintig ‘coronaclusters’, voornamelijk rond cafés

Ook het aantal ‘coronaclusters’, groepjes van drie of meer positieve testen die aan elkaar te linken zijn, is explosief toegenomen. Vorige week waren die er niet, deze week zijn het er meer dan twintig, voornamelijk rond cafés. De helft van die besmettingen in Friesland is afkomstig van bezoek aan horecazaken in de stad Groningen, momenteel koploper in Nederland als het gaat om besmettingen per 100.000 inwoners. Bron- en contactonderzoek is vervolgens vaak lastig doordat mensen niet weten met wie zij in een café in nauw contact zijn geweest.

In de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar is het aantal positieve tests in een week opgelopen van 27 naar 140, meer dan de helft van alle besmettingen. Bij tieners steeg het van 10 naar 27. Onder dertigers nam het eveneens toe, bij veertigers bleef het nagenoeg gelijk. Onder 65-plussers waren er twee besmettingen, tegen één vorige week.

Er wordt meer getest, maar het vindpercentage loopt minstens zo hard op. Dat is een zorgelijk signaal. Het aantal coronatests verdubbelde na tien weken van dalingen, van 3915 naar 7985. Het vindpercentage steeg van 1,6 vorige week naar 8,8 procent nu. Deze verhoging komt mede doordat de GGD van testafnames door anderen (bijvoorbeeld voor toegangstesten) alleen de besmettingen doorkrijgt, maar niet hoeveel er getest zijn. Daardoor wegen deze besmettingen extra zwaar mee.

Het risiconiveau was dinsdag voor veiligheidsregio Friesland net verlaagd van zorgelijk naar waakzaam, het laagste risiconiveau.

Ziekenhuisopnames en sterftes blijven stabiel laag

De ziekenhuisopnames en de sterftes blijven wel stabiel laag. Afgelopen week is er geen enkele dode als gevolg van Covid-19 gemeld in Friesland. Volgens de laatst bekende cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland lag er in het hele Noorden maar één covidpatiënt in het ziekenhuis, en dat is iemand uit een andere regio.

Volgens het coronadashboard zijn er tot woensdag ook al dagen geen nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld bij de GGD. Een verklaring kan zijn dat voornamelijk jonge mensen besmet raken. Zij zijn vaak nog niet gevaccineerd, maar lopen minder risico ernstig ziek te worden van het virus. Aan de andere kant volgen ziekenhuisopnames en sterftes een paar dagen tot weken na een besmetting.

Oversterfte: 11.000 meer doden dan verwacht tijdens tweede golf

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek overleden tijdens de tweede golf tussen half september en eind juni bijna 11.000 mensen meer dan verwacht. Vooral in de eerste maanden was de sterfte hoger dan gebruikelijk. De hogere sterfte is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan Covid-19. Met name in de leeftijdscategorie tussen 65 en 80 jaar en onder gebruikers van de Wet langdurige zorg vielen levens te betreuren. Meer mannen dan vrouwen werden slachtoffer.

In Friesland overleden 5 tot 10 procent meer mensen dan verwacht. De oversterfte was het hoogst in de GGD-regio’s Flevoland (18,5 procent), Zaanstreek/Waterland (17 procent) en Twente (15,5 procent) en het laagst in de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland (minder dan 5 procent).

Cijfers Friesland en per gemeente

De 229 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 44.063. Met de 7985 tests zijn er nu 456.496 monsters afgenomen bij inwoners van de provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn geen ziekenhuisopnames en sterfgevallen doorgegeven aan GGD Fryslân. Dat is voor het eerst sinds 1 oktober.

In vrijwel alle gemeenten steeg het aantal nieuwe besmettingen. Noardeast-Fryslân ging in een week van 0 naar 21 besmettingen.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 44 (16), Súdwest-Fryslân 34 (7), Heerenveen 26 (9), Smallingerland 22 (5), De Fryske Marren 22 (8), Noardeast-Fryslân 21 (0), Weststellingwerf 17 (11), Achtkarspelen 11 (0), Ooststellingwerf 9 (7), Opsterland 8 (1), Tytsjerksteradiel 5 (2), Dantumadiel 4 (0), Waadhoeke 3 (0), Harlingen 2 (1), Terschelling 1 (1) Ameland 0 (0), Schiermonnikoog 0 (0) en Vlieland 0 (0).

Nieuws

Meest gelezen