Coronabarometer: laagopgeleide moeders met jonge kinderen minst bereid tot vaccinatie tegen corona

. ANP

Laagopgeleide moeders met jonge kinderen zien veel minder heil in coronavaccinaties dan hoogopgeleide mannen zonder kinderen. Dat blijkt uit het Lifelines Corona Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Lifelines. 40.000 deelnemers hebben sinds maart al vijften keer een uitgebreide vragenlijst ingevuld.

Een kleine minderheid (11 procent) van de respondenten geeft aan zich niet te willen laten vaccineren, 41 procent is dat wel van plan. Hoogopgeleiden zijn iets vaker bereid om zich te laten vaccineren dan laagopgeleiden.

Opmerkelijk: Volwassenen met kinderen zijn aanzienlijk minder bereid zich te vaccineren, maar 32 procent binnen deze groep zegt 'ja' op de vraag of ze een vaccinatie willen. Ook is te zien dat mannen meer bereid zijn zich te laten vaccineren (51 procent) dan vrouwen (35 procent).

Duidelijke eigenschappen van vaccinatietwijfelaars

De groep met de laagste vaccinatiebereidheid zijn laagopgeleide vrouwen met een thuiswonend gezin: 24 procent geeft aan zich niet te willen laten vaccineren. Opmerkelijk is ook dat deze groep wél vertrouwen heeft in de overheidsaanpak van het virus.

Uit de data van Lifelines komen dus duidelijke eigenschappen van de groep 'vaccinatietwijfelaars' naar voren. De overheid kan die informatie inzetten voor gerichte vaccinatiecampagnes.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen met een lagere opleiding weinig thuiswerken, omdat hun werk vaak niet thuis van worden uitgevoerd. Een voordeel hiervan is dat  57 procent van de lager opgeleiden zich nog steeds sociaal verbonden voelt met de wereld om zich heen. Van de groep hoogopgeleide mensen werkt 49 procent thuis. Van hen voelt 50 procent zich minder verbonden met anderen.

Toch geven werkende hoogopgeleiden hun leven een hoger rapportcijfer dan lageropgeleide leeftijdgenoten.

Wel is het zo dat dat gevoel van verbondenheid in alle groepen afneemt, naarmate de coronacrisis voortduurt. In april van dit jaar voelde gemiddeld 70 procent van alle respondenten een verbondheid met andere mensen, nu is dat gemiddeld nog maar 52 procent.

Lageropgeleiden hebben minder begrip voor stillegging maatschappij

Van de mensen met een lage opleiding staat 89 procent achter de genomen maatregel om cafés en restaurants te sluiten. Van de hoger opgeleiden steunt 94 procent de horecamaatregel.

Van de lageropgeleiden vind 70 procent het oké dat de sportwedstrijden en andere grote evenementen zijn afgelast. De hogeropgeleiden staan voor 85 procent achter deze maatregel.

Over het algemeen hebben mensen veel vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Dit geldt niet voor alleenstaande laagopgeleide mannen tussen de 30 en 50 jaar. Van hen zegt 27 procent geen vertrouwen te hebben in het overheidsbeleid.

Ook het gedrag in coronatijd verschilt sterk per groep. Van de laagopgeleide alleenstaande mannen van 65 jaar en ouder schudt 17 procent nog steeds handen.Nog maar 1 procent van de hoogopgeleide jonge mensen geeft een hand. Jongeren houden zich wel minder vaak aan de anderhalve meter regel (76 procent) dan oudere mensen (91 procent).

De resultaten van dit onderzoek zijn te zien op CoronaBarometer.nl .

Nieuws

menu