'Corona-overdracht tussen leerlingen vindt nauwelijks op school plaats'

Foto: Pixabay

GGD Fryslân adviseert ouders hun kinderen naar school te laten gaan, ook bij een besmetting in de klas. Voor nauw contact gelden er andere normen.

,,We zien weinig overdracht op school”, zegt Roelof Heida, arts bron- en contactonderzoek van GGD Fryslân. ,,En als een leerling besmet is geraakt, dan is dat meestal door een volwassene, door een docent.”

Dat zijn de bevindingen van GGD Fryslân tot nu toe. Heida doet met een speciaal onderwijsteam bron- en contactonderzoek. Afgelopen week testten 83 studenten en scholieren positief, van wie 7 op de basisschool. ,,Bij doorvragen zien we dat de besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. Thuis, bij elkaar op bezoek of op feestjes in keten.”

Verschillende scholen hebben klassen naar huis gestuurd en tijdelijk thuisonderwijs gegeven vanwege coronabesmettingen, maar bij Heida is maar één geval in Friesland bekend waar een school door de GGD is geadviseerd het fysieke onderwijs even te stoppen. ,,Daar zagen we overdacht tussen een aantal leerlingen in een paar klassen. Oké, dan kun je beter even ophouden. In de andere gevallen gaat het bijna altijd om één besmetting.”

Nauw contact

Kinderen die naast elkaar hebben gezeten, worden bij een besmetting niet gezien als een nauw contact. Als die kinderen na school thuis een uur met elkaar hebben zitten gamen, wordt dat volgens de landelijke richtlijnen wel beoordeeld als nauw contact, legt Heida uit. Nu de besmettingen op scholen zijn toegenomen, kijkt de GGD wat scherper naar de contacten daar. ,,Als kinderen samen in een lesuur een werkstuk hebben gemaakt, en elkaar in het gezicht konden ademen, zien we dat nu wel als nauw contact.”

Zelfs De Wingerd in Damwâld had van GGD Fryslân om medische redenen niet dicht gehoeven. Op de school voor speciaal onderwijs testte vorige week vrijdag een docent positief. Uit tests van de GGD bleken vervolgens nog twee docenten positief en negen leerlingen, allemaal uit het voortgezet onderwijs. Naast de drie positieve docenten moesten nog eens dertien leerkrachten in quarantaine, zegt directeur Eelke Hoekstra.

'Ik fûn it sa ek wol feiliger'

Afgelopen week bleven beide locaties van De Wingerd dicht en schakelden de docenten voor zover dat ging over op thuisonderwijs. ,,It wie dúdlik. Wy hienen in personielstekoart.” Vanwege ziekte waren de scholen eerder al teruggegaan naar vier lesdagen per week. De leerlingen van De Wingerd komen uit bijna de hele provincie. ,,Ik fûn it sa ek wol feiliger. Dy bern sitte ek byinoar yn ’e taksy”, zegt Hoekstra. Maandag gaan de scholen weer open. ,,Dêr bin ik bliid om. De struktuer is wol belangryk, seker foar ús bern.”

Volgens GGD-arts Heida doen de scholen er goed aan het onderwijs zo statisch mogelijk in te richten, nu het aantal besmettingen er oploopt en virusoverdracht ook niet is uit te sluiten. ,,Hoe minder geloop in school, hoe minder kans op verspreiding. Spreid de pauzes en wissel niet van klas maar van docent. Scholen proberen dat wel, maar praktisch is dat lang niet altijd te doen.”

Nieuws

menu