Corona, kou, volle asielopvang. Rode Kruis zoekt dringend tientallen tot honderden vrijwilligers, ook in Friesland

Corona, kou, volle asielopvang: steeds meer druk op Rode Kruis ANP

Corona, een stijgende instroom van asielzoekers en winteropvang van dak- en thuislozen bezorgen het Rode Kruis handenvol werk. De organisatie verwacht dat de hulpvraag de komende maanden nog verder zal stijgen en zoekt daarom ‘dringend’ extra vrijwilligers. Vooral in Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel is de behoefte groot.

Het Rode Kruis zegt dat de problemen zich opstapelen. „Door de coronacrisis in combinatie met een crisis in de opvang van asielzoekers komen we handen tekort. Onze vrijwilligers draaien vaak extra diensten, maar we willen voorkomen dat onze mensen uitgeput raken”, zegt directeur Marieke van Schaik.

Assisteren in vaccinatiestraten

Tijdens de vierde coronagolf assisteren vrijwilligers van het Rode Kruis onder meer in vaccinatiestraten, in verpleeghuizen en bij het begeleid vervoer van mensen die bijvoorbeeld een extra prik of booster nodig hebben. Tegelijkertijd zijn Rode Kruis-medewerkers actief in de opvang voor asielzoekers. Ze helpen daar bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw. Die hulp biedt het Rode Kruis om de opvang ‘op een acceptabel niveau te houden: humaan en met aandacht voor essentiële basisbehoeften’.

Asielzoekers

De afgelopen maanden is de instroom van asielzoekers aanhoudend hoog. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan is het aantal vluchtelingen uit dat land toegenomen. Ook de instroom van asielzoekers uit landen als Syrië, Somalië en Jemen is gestegen. De doorstroom vanuit de asielzoekerscentra naar gewone woningen stokt door het woningtekort. Duizenden mensen met een verblijfsvergunning zitten daardoor nog te wachten in azc’s.

En dan is er nog de kou, die winteropvang voor dak- en thuislozen noodzakelijk maakt. Ook daarin helpt het Rode Kruis mee.

Korte onlinetraining volstaat

De organisatie heeft berekend dat ze sinds mei 2020 voor 485.000 uur aan hulp heeft verleend in Nederland. Om aan de nog altijd groeiende hulpbehoefte te voldoen, zoekt het Rode Kruis in veel regio’s tientallen tot honderden nieuwe vrijwilligers. Een speciale opleiding hebben nieuwe vrijwilligers niet nodig. Voor diverse taken volstaat een korte onlinetraining .

Nieuws

menu