Corona-enquête: meeste Friezen vinden mondkapjesplicht een goed plan

Hendrik van der Wal (88) bezoekt de Leeuwarder markt met een mondkapje.

Hendrik van der Wal (88) bezoekt de Leeuwarder markt met een mondkapje. Foto: Fotobureau Hoge Noorden

Verreweg de meeste Friezen kunnen zich vinden in het voornemen van de regering om het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes te verplichten.

Bijna zeven op de tien (68 procent) zijn het daarmee eens. Dat blijkt uit een onderzoek van Enigma Research uit Groningen, in opdracht van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden.

Van alle inwoners van Friesland draagt 60 procent sinds kort altijd een mondkapje in bijvoorbeeld winkels. Twee op de tien doen dat soms. Ter vergelijking: in mei had slechts 1 procent te allen tijde een mondmasker op. Ruim 9 op de 10 droegen er nooit een. Overigens vindt zo’n 30 procent een mondkapje vooral symboolpolitiek.

Het aantal Friezen dat zich veel zorgen maakt over het coronavirus (26 procent van alle respondenten) is ten opzichte van de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen en is zelfs iets hoger dan in het voorjaar (22 procent). Meer dan zes op de tien zijn in meer of mindere mate bang om zelf besmet te raken, terwijl 38 procent daar helemaal geen angst voor heeft.


Vooral risicogroep vreest voor virus

Veel mensen die bevreesd zijn, behoren gezien hun leeftijd tot een risicogroep (35 procent). In Groningen en Drenthe bestaat gemiddeld genomen iets meer angst voor het coronavirus.

Zo’n 15 procent van de Friezen maakt zich niet druk over de verspreiding van het virus. Dat percentage ligt, hoewel de tweede golf dus een feit is, iets hoger dan in het voorjaar. De jongeren maken zich gemiddeld gezien het minste zorgen, hoewel de meesten van hen zeker niet zorgeloos zijn.

Twee op de tien al een keer getest

Iets minder dan twee op elke tien Friezen hebben zich inmiddels minstens een keer laten testen. Van de 82 procent die dat niet heeft gedaan, had 9 procent niettemin klachten. De gedachte dat die niet het gevolg waren van corona, was de belangrijkste reden om geen test aan te vragen. Ook het feit dat de klachten er waren aan het begin van de coronacrisis, toen niet iedereen werd getest, is een motief.

Een Fries geeft zichzelf een 7,6 als het aankomt op het naleven van coronamaatregelen, maar zijn of haar provinciegenoten slechts een 6,1.

De regering krijgt een onvoldoende voor het gevoerde coronabeleid in de laatste drie maanden: een 5,4. Tegelijkertijd vinden verreweg de meeste inwoners van Friesland dat de Nederlanders de opleving van het virus aan zichzelf te wijten hebben. Ruim de helft (54 procent) heeft veel begrip voor de maatregelen die zijn genomen.

Dat Nederland als gevolg van de pandemie in een recessie belandt, is voor de grote meerderheid zo klaar als een klontje.