Kabinet geeft water een prominente rol in landelijk gebied. Heel verstandig, vindt de Friese Milieufederatie

,,Water krijgt in het landelijk gebied een veel prominentere rol en daar zijn we hartstikke blij mee”, verklaart directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie.

Het veenweidegebied bij Aldeboarn. Ook het rijk gaat nu aansturen op hogere waterpeilen.

Het veenweidegebied bij Aldeboarn. Ook het rijk gaat nu aansturen op hogere waterpeilen. Foto: Catrinus van der Veen

Van der Werf heeft met veel plezier de Kamerbrief ‘water en bodem sturend’ gelezen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staat dat er meer zoetwatervoorraden komen, dat de wateropslag in het IJsselmeer wordt vergroot en dat er niet meer gebouwd wordt in de lagere delen van polders en in de uiterwaarden van rivieren. Den Haag wil daarnaast aansturen op hogere grondwaterpeilen in grote delen van Nederland.

Nieuws

menu