Conflict zet Friese jacht mogelijk op slot

Ganzen in vlucht.

Een hoogopgelopen conflict maakt het onzeker of in Friesland volgend jaar nog ganzen en ander wild kunnen worden bestreden. ,,At we der net útkomme, sit de hiele boel op slot.”

Het gaat om de Faunabeheereenheid Fryslân, waarin boeren, jagers en terreinbeheerders plannen opstellen om diersoorten te bejagen of bestrijden. Eind vorig jaar heeft het bestuur boerenvertegenwoordiger Douwe Anema geschorst en later ontslagen.

Volgens toenmalig voorzitter Gijs Wouters gebeurde dit omdat Anema steevast ,,vakbondsgedrag” vertoonde: hij zou – gesteund door boerenorganisaties – niet bereid zijn tot compromissen. Omdat unanimiteit verplicht is zou de situatie onwerkbaar zijn geworden.

Zolang er geen vervanger is – de boeren houden vast aan Anema – kan de FBE geen faunabeheerplannen vaststellen. Als dat zo blijft, kan per 2022 de jacht op sommige soorten verboden zijn

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland