Colonne met 'vrijheidssoep' rijdt op Bevrijdingsdag door Friesland

Oude legervoertuigen van Keep Them Rolling op de Markt in Dokkum in 2017.

Oude legervoertuigen van Keep Them Rolling op de Markt in Dokkum in 2017. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Op 5 mei vindt in Friesland toch een groot coronabestendig bevrijdingsevenement plaats. Rondom in de provincie wordt ‘vrijheidssoep’ uitgedeeld.

Met twee- tot driehonderd oude legervoertuigen worden op Bevrijdingsdag zo’n zesduizend blikken bevrijdingssoep verspreid. De colonne brengt de soep in groepjes van twee of drie voertuigen naar ziekenhuizen, zorgcentra en thuiswonende bejaarden die een moeilijk of eenzaam jaar achter de rug hebben. Er komt een systeem om ouderen aan te melden. De organisatie volgt overal de coronaregels.

Recept