Coelo: samenwerking tussen gemeenten loont niet

Gescheiden inzamelen afval pakt vaak duur uit

Gescheiden inzamelen afval pakt vaak duur uit ANP

Samenwerking tussen gemeenten heeft in de periode van 2005 tot 2013 niet geloond. Ze werkte eerder kostenverhogend.

Dit schrijven hoogleraar Maarten Allers en onderzoeker Tom de Greef van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) in Groningen. Hun onderzoeksresultaat is opzienbarend, omdat gemeenten kostenbesparing vaak aanvoeren als argument voor samenwerking.

Allers en De Greef speurden ook naar het effect van samenwerking op de dienstverlening. Voor betere service vonden zij geen bewijs.

De uitkomsten liggen in lijn met eerder onderzoek van het Coelo naar het effect van gemeentefusies. Die blijken geen meetbare kostenbesparing of verbetering van voorzieningen op te leveren.

De auteurs zetten alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het vlak van sociale dienst, afvalinzameling en belastinginning op een rij. Deze drie sectoren beslaan samen 20 procent van alle gemeentelijke uitgaven.