Coalitie in de bres voor Landbouwmuseum

Opening van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden, 2018. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Instellingen die voor de zomer bij de verdeling van cultuursubsidies buiten de boot vielen, moeten van de politiek een tweede kans krijgen.

De coalitie in de Provinciale Staten, CDA, PvdA, VVD en FNP, wil dat cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) in haar cultuurbegroting gaat zoeken naar geld om instellingen, musea en projecten die minder of geen geld hebben gekregen, alsnog in aanmerking te laten komen voor subsidie.

Een beoordelingscommissie oordeelde voor de zomer om geen subsidie te geven aan bijvoorbeeld het Fries Landbouwmuseum, Stichting Friesland Pop, CityProms en Kunstacademie Friesland. Hun aanvragen waren onvoldoende, hun ambities en plannen niet goed genoeg, stelde de commissie. Poepjes nam de adviezen over en kende de instellingen geen subsidie toe.

Er waren meer aanvragen dan er geld was, dus moest zij harde keuzes maken, zei ze toen.

De coalitie vindt dat cultuurdragers als het Landbouwmuseum niet gemist kunnen worden in de provincie. Zij zijn uniek van aard, verbonden met de provincie en een kweekvijver voor talent, stellen de vier partijen.

'We wolle dizze weeffout reparearje'

Zij noemen het een ,,weeffout’’ dat ‘ondersteunde, verbindende en depothoudende instellingen’ door de toetsingscommissie langs de ‘overwegend artistieke meetlat’ zijn gelegd. Dan leg je het sowieso af tegen anderen, stellen de vier. Sijbe Knol, fractievoorzitter van de FNP: ,,Wy komme net oan it oardiel fan de kommisje, mar we wolle dizze weeffout reparearje.’’

De coalitiepartijen weten nog niet waar het Poepjes het geld vandaan moet halen. ,,Dat is oan de deputearre’’, vindt Statenlid Aebe Aalberts van het CDA.

Ze dienen het voorstel komende woensdag tijdens de behandeling van de provinciale begroting in. Nog voor het kerstreces willen de partijen van Poepjes een antwoord op het voorstel.

Of Poepjes aan de motie kan voldoen, weet ze nog niet. Zij wacht eerst de exacte inhoud van de motie af.

Nieuws

menu