Chartervloot wacht nog altijd op miljoenen

Op 9 juni verzamelden zich tientallen traditionele zeilschepen van de bruine vloot voor het eilandje Pampus bij Muiden. Met de actie vroegen ze om aandacht voor de problemen die de sector doormaakt door de coronacrisis. FOTO HERMAN ENGBERS

In een brandbrief aan het ministerie van Economische Zaken pleit de chartervloot voor ingrijpen voordat schippers failliet gaan.

Met een manifestatie voor Pampus maakte de Nederlandse chartervloot vorig jaar zomer duidelijk dat de vloot door de coronapandemie in zwaar weer verkeert. Diverse politieke partijen onderkenden het belang van het behoud van de zeilende vloot die uit zo’n vierhonderd, veelal historische schepen bestaat.

Minister Mona Keijzer van Economische Zaken nam voor Pampus een petitie voor het opstellen van een noodfonds in ontvangst en stelde niet veel later een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar. Maar geld hebben de schippers nog altijd niet ontvangen. Al snel meldden zich talloze partijen die een graantje wilden meepikken. Nog altijd is er geen geld uitgekeerd. Na vijf maanden onderhandelen met het ministerie is weinig voortuitgang geboekt.

In een brief van ondernemer Jouke Lemmers, eigenaar van Offshore Yacht Charter in Rotterdam, mede ondertekend door veel schippers en de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen, wordt gepleit voor aanpassing van de wetsregels. ,,Er bestaat in de wet geen definitie voor de ‘chartervloot’. Dat is het eerste obstakel. Hierdoor worden de veelal traditionele zeilschepen binnen de zogenoemde SBI code gelijkgesteld met veerboten, watertaxi’s, veerponten, rondvaartboten en cruiseschepen. Dat gaf tot dusver geen problemen, maar nu dreigt hierdoor een halve sector failliet te gaan.’’

Lemmers denkt dat voor de chartervloot een subcategorie binnen de SBI code kan worden gemaakt. Naast of in plaats van het noodfonds zou een opslag voor de chartervloot worden vastgesteld, zoals ook in de detailhandel, horeca en vuurwerkbranche gebeurt. ,,Hiermee wordt ook meteen aan het gelijkheidsbeginsel tussen de verschillende sectoren voldaan.’’ Nu valt de vloot buiten de boot bij de meeste generieke maatregelen.

De briefschrijvers beseffen dat met het vaststellen van een subcategorie veel tijd is gemoeid. Tijd die de schippers feitelijk niet hebben. Gemiddeld heeft de chartervloot 75 procent omzetverlies door de overheidsmaatregelen, maar ontvangen zij waarschijnlijk maar gemiddeld 25 procent overheidssteun. ,,Dat is onevenredig, want de vaste lasten liggen tussen de 50 en 70 procent. De winstmarge is klein omdat deze ondernemingen vooral door passie gerund worden. Hierdoor en vanwege onzekerheid voor het 2021 seizoen willen de banken deze ondernemers niet verder tegemoet komen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland