Charme-offensief uit Den Haag om kleine gasvelden

FOTO ANP

Het ministerie van Economische Zaken gaat burgers en lagere overheden beter informeren over de winning uit kleine gasvelden in de regio.

Er is nu teveel ruis. Bewoners zijn bang voor onveiligheid, gemeenten en provincies komen in het geweer. ,,Dat betekent dat we helderder moeten optreden’’, zei minister Eric Wiebes donderdag in de Tweede Kamer. ,,We moeten dat opener doen.’’

De gemeente Smallingerland stapte naar de rechter om gaswinning te keren; volgens Wiebes een unicum. ,,Ik ken geen andere rechtszaken.’’ Meerdere Kamerfracties drongen tijdens een Kamerdebat aan op een betere informatievoorziening. Wiebes pakte de handschoen op. ,,Dat is aan mij.’’

De minister vindt het volstrekt verdedigbaar dat er nog gas wordt gewonnen uit kleine velden. Nederland heeft het nu eenmaal nodig. De gevaren zijn volgens hem verwaarloosbaar. Wiebes noemde als voorbeeld de winning bij Pieterzijl waartegen veel verzet is. ,,Het Groningenveld was bij het ontstaan tienduizend keer zo groot als Pieterzijl.’’

Lastig vindbaar

De onrust wordt in de hand gewerkt doordat informatie over lopende en nieuwe vergunningen voor burgers lastig is te vinden. ,,Onvoldoende toegankelijk, onvoldoende helder, onvoldoende vindbaar’’, zo verwoordde Wiebes het. ,,Dat moeten we gewoon verbeteren. Dat is cruciaal.’’

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) vroeg naar de positie van gemeenten. Die worden vaak laat betrokken bij wijzigingen in de vergunning of verlenging van een winningsperiode. Ook daar wil Wiebes werk van maken. Want: ,,Er ontstaat veel onrust als overheden niet het hele verhaal vertellen. Of in mistige bewoordingen.’’

Het aantal schadeafhandelingen staat in geen verhouding tot die in het grote Groningenveld, benadrukte hij. ,,Het zijn er vijftien per jaar.’’ In Groningen is de grens van honderdduizend allang bereikt. Voor bewoners nabij de kleine velden komt medio 2020 een centraal schadeloket in bedrijf.

Heilig regeerakkoord

Rond de Waddenzee blijft het boren naar aardgas toegestaan. De SP, GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren willen er liefst direct van af, maar voor Wiebes blijft het regeerakkoord heilig. ,,Daar waar het kan, gaat het voort.’’

Hij kreeg bijval van Mark Harbers (VVD). ,,Het echte verhaal is dat aardgas de komende jaren nog belangrijk is in onze energiemix. Ook om de beloften in Groningen waar te maken.’’

Op verzoek van GroenLinks gaat het ministerie in gesprek met Noorwegen over de import van extra aardgas.

Nieuws

menu