Champagne en een dichterlijke Oldehove (+video)

Er was champagne, gedeputeerde Sietske Poepjes riep ‘Tsjoch’ en het ‘spreekbotenfestival’ in de Prinsentuin ging van start. Lân fan Taal is open.

Een toren vol poezie.

Een toren vol poezie. FOTO MARCEL VAN KAMMEN