Carbid blijft een stevige brokkenmaker onder jongeren

2010, Franeker: carbidschieten in nieuwbouwwijk Plan Zuid. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Carbidschieten maakt relatief veel slachtoffers onder vijftien- tot negentienjarigen. Het knalgoed staat in deze leeftijdsgroep op een derde plek wat betref het aantal ernstige vuurwerkslachtoffers.

Carbid valt buiten het verbod op knal- en siervuurwerk dat ingaat met de komende jaarwisseling. De slachtoffercijfers staan in een lijvig rapport van VeiligheidNL over vuurwerkongevallen dat in opdracht van het kabinet is opgesteld.

De Tweede Kamer nam begin dit jaar een motie aan om carbidschieten te behouden. Dat gebeurt ook. De nu gepresenteerde cijfers brengen daar geen verandering in.

Met de laatste jaarwisseling belandden 26 slachtoffers van carbidschieten op de spoedeisende hulp. Dat is 6 procent van het totaal. Het ging om 14 brandwonden, 4 fracturen, open wonden en oogletsels.

Vaak ernstig letsel

Op een totaal aantal van 463 vuurwerkletsels lijkt het aandeel van carbid gering, maar het is opvallend dat de letsels snel ernstig zijn. Eén op de vijf mensen met ernstige vuurwerkletsels die op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis belandden, was gewond geraakt door carbid.

De meeste ernstige ongelukken, een derde van het totaal, kwamen door illegale bommen. Vrijwel alle slachtoffers met ernstig en blijvend letsel hadden het vuurwerk zelf afgestoken.

In de leeftijdscategorie van vijftien tot en met negentien jaar raakte 14 procent gewond door een vuurpijl, nog eens 14 procent door legaal knalvuurwerk (Single Shots, Thunder King) en 13 procent door carbid.

Campagne

In de jongere leeftijdsgroep kwamen de meeste gewonden door rotjes, kanonslagen en Single Shots.

Het positieve: het aantal letsels door carbid was een stuk lager dan het voorgaande jaar. Toen belandden er 35 gewonde carbidschieters op de spoedpost. Met de laatste jaarwisseling waren dat er 26.

Friese gemeenten lanceerden een campagne voor veilig carbidschieten; BOCK, Bewust Oplettende Carbid Knaller, ook bedoeld om de plattelandstraditie te behouden. In meerdere gemeenten werd het schieten met grote carbidkanonnen verboden.

Nieuws

menu