Caparis begraaft strijdbijl, OR niet meer naar de rechter

De Ondernemingsraad (OR) van Caparis laat ook een tweede rechtszaak tegen bestuurder Alex Bonnema lopen. Nieuwe praatsessies hebben het conflict opgelost.

Dit voorjaar daagde de OR directeur Alex Bonnema voor de Leeuwarder kantonrechter. Bonnema zou het functioneren van de medezeggenschap binnen Caparis in de weg zitten.

Dit voorjaar daagde de OR directeur Alex Bonnema voor de Leeuwarder kantonrechter. Bonnema zou het functioneren van de medezeggenschap binnen Caparis in de weg zitten. ANP

,,De situatie is 180 graden gedraaid”, zegt Marie Markhorst, de nieuwe OR-voorzitter van het sociaal werkbedrijf. ,,Omdat we nu met elkaar praten, niet meer over elkaar.”

Dit voorjaar daagde de OR directeur Alex Bonnema voor de Leeuwarder kantonrechter. Bonnema zou het functioneren van de medezeggenschap binnen Caparis in de weg zitten. Er volgde in mei wel een zitting op de rechtbank, maar wat Markhorst betreft is het inmiddels niet meer nodig dat de rechter daarbij een uitspraak doet.,

Wisseling van de wacht

,,De rechter gaf twee opdrachten mee: ga eerst binnen de OR met elkaar om tafel, en daarna met de bestuurder.” Dat eerste is al gebeurd. Binnen de OR heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Er kwamen nieuwe leden, OR-voorzitter Kostas Kalafatis vertrok en Markhorst nam zijn functie over.

De interne praatsessies van de OR waren soms confronterend, zegt ze. ,,Sommige leden zijn geschrokken van wat er is aangericht.” Beschuldigingen richting Bonnema zijn in de ogen van Markhorst ,,niet gegrond”.

De overleggen tussen de OR en Bonnema zijn bijna klaar. ,,Over een paar punten moeten we het nog hebben, maar als OR zijn we ervan overtuigd dat we er samen uitkomen.”

Advies

Begin dit jaar kondigde de OR twee rechtszaken aan tegen de directeur . De onderlinge relatie lag toen al maanden op een dieptepunt. De OR stapte onder meer naar de Ondernemingskamer in Amsterdam, uit onvrede over de manier waarop Bonnema met een OR-advies was omgegaan.

Dat niet alle medewerkers de OR steunden, bleek in maart, toen personeel tekst en uitleg kwam vragen over het conflict. Er werd gevraagd om een nieuwe bemiddelingsronde, veel medewerkers spraken hun steun uit voor Bonnema. De OR trok de zaak bij de Ondernemingskamer in. Nu wordt dus ook de kantonprocedure gestaakt.

Bonnema reageert positief. ,,As wy op dizze wize it ferline efter ús litte, kin ik allinich mar bliid wêze.” Zelf was hij al langer voorstander van nog een bemiddelingspoging. ,,Moai dat wy beiden yn de spegel sjoen hawwe en de blik no rjochtsje op de takomst. Binnen Caparis moat it gean oer de minsken, net oer de bestjoerlike ombollingen.”

Achterstand

Terugkijkend vindt Markhorst dat Bonnema het tij niet mee had. ,,Er is de afgelopen jaren veel gebeurd bij Caparis, ook met directeuren. De OR had op dat gebied al zoveel meegemaakt. Als er dan een nieuwe bestuurder komt, staat die eigenlijk meteen al op een achterstand.”

Bonnema begon in 2017 bij Caparis, na een roerige periode van ruzies in de directietop en onrust binnen de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC).

De jongste kwestie tussen de directeur en de OR leidde eind vorig jaar tot het opstappen van commissaris Bert Middel. Hij zat in de RvC op voordracht van de OR. De zoektocht naar een vervanger loopt nog, zegt Markhorst.

Daarnaast zijn er deze zomer drie andere nieuwe commissarissen aangesteld. De RvC-voorzitter, Arie Aalberts, heeft binnen Caparis al aangekondigd dat hij eind dit jaar het stokje wil overdragen.

Markhorst heeft de aandeelhouders van Caparis, sinds dit jaar alleen nog de colleges van de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Opsterland, in september bijgepraat over de oplossing van het conflict.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland