Campus Fryslân stelt verwachtingen naar beneden bij

De campus in Leeuwarden. FOTO IMAZZO

De komende maanden zijn voor Campus Fryslân bijzonder spannend. Onzeker is wat corona met de toch al tegenvallende studentenaantallen gaat doen.

De bestuurders van de Friese vestiging van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kijken de komende maanden met bovengemiddelde interesse naar het metertje met inschrijvingen voor het nieuwe collegejaar. Pas 1 oktober is duidelijk hoeveel nieuwe studenten daadwerkelijk gaan studeren in Leeuwarden. „Door corona is de onzekerheid nog wat groter”, zegt de directeur bedrijfsvoering van Campus Fryslân Piet Bouma.

De coronacrisis komt voor de Campus slecht uit. In de opstartfase, sinds 2016, kampt de ‘elfde faculteit’ van de RUG al langer met tegenvallende studentenaantallen. Er zouden dit studiejaar 525 studenten moeten rondlopen. In werkelijkheid stonden maar 197 ingeschreven. De provincie verwacht op korte termijn geen sterke groei van het aantal studenten.

Effect onduidelijk

De RUG stelt nu haar verwachting naar beneden bij. Van de op termijn 1000 studenten gaat de Campus nu uit van 750 tot 800. Een deel van die bijstelling is veroorzaakt door corona, zegt Bouma. Wat het effect van corona op studeren in het buitenland gaat zijn, is onduidelijk. Volgens een onderzoek uit eind mei van Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs, denkt ongeveer een kwart van de internationale studenten af te zien van een studie in Nederland.

Het is voor Campus Fryslân lastig een goede inschatting te maken. „We merken wel dat hoe verder weg de studenten wonen, hoe onzekerder ze zijn over hun komst”. Tegelijkertijd, zegt Bouma, kan het zomaar zijn dat er juist meer Nederlandse studenten naar Leeuwarden komen. Studenten die zouden gaan reizen of een tussenjaar planden, stellen dat nu mogelijk uit.

Belang studenten

De afgelopen jaren zijn buitenlandse studenten steeds belangrijker geworden voor universiteiten om het huishoudboekje rond te krijgen. Voor Campus Fryslân geldt dat die afhankelijkheid relatief groot is. Bouma: „Bij ons is een groter aandeel international dan bij de RUG gemiddeld. In die zin zijn wij kwetsbaarder”.

Studentenaantallen zijn belangrijk vanwege het collegegeld en omdat ze samenhangen met subsidies. Vanwege de tegenvallende cijfers keerde de provincie Fryslân minder geld uit. Uit stukken die de Leeuwarder Courant kreeg op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur blijkt dat dit geld in latere jaren uitgekeerd zal worden. In totaal ontvangt Campus Fryslân tot en met 2023 17,83 miljoen subsidie. Daarna moet de campus op eigen benen staan.

Lees ook | Campus Fryslân: het ‘universiteitje’ dat er toch kwam

Als de kwaliteit goed is, dan volgt de rest vanzelf, is de heersende gedachte in de gangen van het Beursgebouw. De provincie volgt hen daarin. Dit najaar maken de provincie, gemeente Leeuwarden en de RUG een tussenbalans. De kwaliteit van onderwijs wordt in een extern onderzoek niet meegenomen.

De provincie acht dit niet noodzakelijk. Zo kreeg één opleiding al het predicaat topopleiding, en wierf Campus Fryslân onlangs 4 ton voor onderzoek naar succesvol regionaal bestuur.

Digitaal studeren

Door corona raakte de digitale transitie van RUG in een stroomversnelling. Colleges en tentamens werden digitaal gehouden. De universiteit wil komend studiejaar naar een hybride model, met fysieke en digitale colleges waarbij studenten misschien nog maar twee dagen naar college hoeven.

Is het dan nog wel nodig om in Leeuwarden te wonen? Bouma: „We dringen er bij studenten zoveel mogelijk op aan om daadwerkelijk naar Leeuwarden te komen. Grote delen van bijvoorbeeld de bachelor worden fysiek gegeven. Ook het community -aspect is belangrijk”.

Nieuws

menu