Campus Fryslân is volgens onderzoeksbureau een waardevolle toevoeging

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN .

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN .

In relatief korte tijd is de Friese faculteit veel onderzoeksprojecten gestart. Om de campus tot een succes te maken is het ‘blijvend omarmen van het Friese’ van belang.

Campus Fryslân, de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het Beursgebouw in Leeuwarden, heeft een positieve impact op de provincie en „draagt stevig en consequent bij aan de regionale doelen en kennisinfrastructuur.” Dat concludeert onderzoeksbureau BBO in een onderzoek naar de regionale impact van de universiteit, op verzoek van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Door actief nieuwe samenwerkingen met bedrijven op te zetten, en aan te sluiten bij bestaande samenwerkingen en thema’s, zorgt de Campus ervoor dat de Friese kennisinfrastructuur is verbreed en verdiept. Campus Fryslân voegt met name een wetenschappelijke blik toe in de provincie.

De campus haalde de afgelopen jaren externe financiering voor projecten binnen. Geld waarvan mag worden aangenomen dat het zonder de RUG niet niet in de provincie terecht was gekomen, stelt BBO. Ook heeft de komst van de RUG hoogstwaarschijnlijk een positieve invloed op het imago Leeuwarden, concludeert BBO. „Het is mogelijk dat het imago van Leeuwarden als ‘typische hbo-stad’ verandert. Het zou ook de bekendheid van Leeuwarden als studiestad versterken.”

Impact op de arbeidsmarkt

De provincie en de gemeente Leeuwarden dragen financieel bij aan Campus Fryslân om een academisch klimaat in Friesland te creëren. In totaal ontvangt Campus Fryslân 17,83 miljoen euro subsidie. De komst van de campus moet voor meer hoogopgeleide mensen in de provincie zorgen om de Friese economie te versterken. Goede onderwijsvoorzieningen maken een regio aantrekkelijk.

De directe impact van afgestudeerden die blijven wonen in Friesland blijft echter klein, schrijft BBO, omdat het aantal opleidingen maar klein is en afgestudeerden voor een baan vaak verder kijken alleen de regio. De indirecte impact is daarom relevanter, volgens BBO. „Daarbij gaat het om de aantrekkelijkheid van een carrière bij bedrijven en organisaties in Fryslân”.

Om de Campus een tot een succes te maken is „het blijvend omarmen van ‘het Friese’ van belang en moet Campus Fryslân een meerwaarde hebben specifiek voor Fryslân”, aldus het onderzoeksbureau.

Studentenaantallen

De campus kende een moeizame start op basis van de studentenaantallen. Die vielen tegen ten opzichte van de verwachtingen. In totaal telt de vestiging in Leeuwarden nu een kleine tweehonderd ‘eigen’ studenten. Studentenaantallen zijn belangrijk vanwege het collegegeld dat de universiteit ontvangt en omdat ze samenhangen met subsidies.

De RUG stelde haar verwachting afgelopen zomer naar beneden bij. Van de op termijn gewenste 1000 studenten gaat de Campus nu uit van 750 tot 800. BBO kijkt in het onderzoek niet naar de studentenaantallen. Een tussenevaluatie, waarin ook daar naar wordt gekeken, laat nog een aantal weken op zich wachten.

Corona en Brexit vallen mogelijk positief uit voor de Campus. De RUG ziet het aantal vooraanmeldingen voor komend studiejaar fors toenemen. Door de coronacrisis nemen mogelijk minder studenten een tussenjaar. Brexit zorgt ervoor dat studenten die eerder voor een Britse universiteit zouden kiezen, nu ergens anders neerstrijken. Of Campus Fryslân ook een forse toename ziet in het aantal vooraanmeldingen wil het niet laten weten.