Campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels' roept boeren op tot vernatten van hun land voor de weidevogels

Een grutto. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Door de droge start van het voorjaar nemen de zorgen toe bij het team van de Friese campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. Ze vragen de boeren dan ook om hun land te vernatten voor de weidevogels.

Weidevogels en hun kuikens zijn voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van de nattigheid op of in de buurt van hun broedgebied. Door de droge start van het voorjaar en het feit dat er op korte termijn weinig regen aan zit te komen, maakt het team van ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ zich zorgen.

Zij vragen de boeren dan ook om het land te vernatten voor de vogels. Het Wetterskip laat extra water in vanuit het IJsselmeer om voldoende water beschikbaar te hebben in de poldersloten en in de Friese boezem. Boeren en vogelwachten kunnen dat water op het land brengen voor de vogels.

Nieuws

menu