Camera’s fotograferen en tellen drie zomers lang vliegende insecten

FOTO: PROVINCIE FRYSLAN

Vanaf juli gaan negen camera’s drie jaar lang elke zomer bijen, vlinders en andere vliegende insecten tellen en fotograferen. Op die manier wil de provincie Fryslân inzicht krijgen in de insectenstand. De camera’s worden zowel in de natuur, agrarisch gebied als stad geplaatst.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: ,,It monitoaren kin ús goed helpe om te sjen oft de maatregels dy’t wy treffe foar de ynsekten, bygelyks fan it Natuurpact út, ek yn de praktyk goed wurkje.” Die kennis is nodig om beter in te spelen op wat er nodig is om het aantal insecten en de diversiteit vooruit te helpen.

De camera’s maken vierentwintig uur per dag om de tien seconden een foto van een gekleurd scherm waar de insecten op kunnen zitten. Bepaalde software herkent dan tot welke familie of soort ze behoren. Dat programma telt de insecten ook en berekent hun biomassa.

De tellingen van dit jaar gelden als nulmeting. De komende jaren worden de camera’s ook nog in andere seizoenen gebruikt. De bedoeling is om uiteindelijk een landelijk netwerk van insectencamera’s op te zetten.

Nieuws

Meest gelezen