CDA: onderzoek naar subsidies Friese musea

Miniatuurhuis Stoereloer in etalage Fries Museum FOTO NIELS WESTRA

Er moet onafhankelijk onderzoek komen naar de levensvatbaarheid van de vier grote Friese musea. Het CDA in Provinciale Staten werkt aan een voorstel.

En dat betekent hoop voor het Fries Natuurmuseum dat vorige week aankondigde flink in de activiteiten te moeten snoeien. Het subsidiebedrag van vijf ton, waar zeven was gevraagd, is volgens het museum niet voldoende om op dezelfde voet door te kunnen. Waar coalitiepartijen CDA en FNP vorige week nog zeiden dat dat jammer was, maar dat het geld echt op was, blijkt er nu achter de schermen gewerkt te zijn aan een oplossing. ,,De vier grote Friese musea hebben ook een depotfunctie. Bewaren het culturele erfgoed, beheren een collectie. En als uit onderzoek blijkt dat deze musea echt te weinig krijgen om ook die functies te vervullen, dan zal er toch geld bij moeten”, zegt Wieke Wiersma van het CDA. Wiersma verwijst naar Leeuwarden waar een onderzoek uitwees dat poppodium Neushoorn structureel te weinig kreeg om haar taken uit te voeren. Op basis daarvan kreeg het podium er jaarlijks twee ton bij.

De provincie koos vorig jaar voor een nieuwe manier van het subsidiëren van musea: een commissie bracht advies uit, mede op basis daarvan werden de miljoenen voor de komende jaren verdeeld. Het Fries Museum kreeg 3 miljoen per jaar. Het Fries Natuurmuseum en het Fries Scheepvaartmuseum fors minder dan verwacht, het Fries Landbouwmuseum in eerste instantie zelfs niets.

De coalitiepartijen zouden de motie samen schrijven en indienen, zeggen Sijbe Knol van de FNP en Anne Zijlstra van de PvdA. Maar VVD-statenlid Marten Dijkstra was waarschijnlijk zo vol van het plan dat hij het niet langer voor zich kon houden. Uit het niets meldde hij gistermiddag - tijdens een discussie over de stikstofproblematiek in de staten - dat er extra geld zou moeten komen voor de Friese musea.

Nieuws

Meest gelezen