CDA-Kamerlid Harry van der Molen: Rijk moet jaarlijks 1,4 miljoen euro bijdragen aan onderwijs Friese taal

Extra geld voor behoud Friese taal ANP

Harry van der Molen, Fries CDA-Kamerlid, pleit ervoor dat het Rijk jaarlijks 1,4 miljoen euro bijdraagt om de kwaliteit van het Friese taalonderwijs te verbeteren.

Het CDA vindt dat de jaarlijkse bijdrage op moet worden genomen in de onderwijsbegroting. CU, VVD, PvdA en D66 steunen het amendement van Van der Molen. ,,It ûnderwiis yn it Frysk stiet ûnder druk. Ek omdat it Ryk net genôch ynvestearret yn de twadde rykstaal. Mei dizze moasje ferdûbelje we de ryksbydrage. En dat wie heech tiid”, aldus het Kamerlid.

In 2018 is in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer door Rijk en provincie vastgelegd dat alle scholen in het Friese taalgebied in 2030 het Fries op het hoogste kerndoelenniveau moeten aanbieden. Met het Taalplan Frysk 2030 wordt eraan gewerkt dat alle scholen de kerndoelen voor het vak Fries behalen en er geen (partiële) ontheffing meer nodig is.

Nieuws

Meest gelezen

menu