CBS: in de eerste golf stierven in Friesland 127 mensen door corona

Sterfte door coronavirus in zuiden 8 keer zo hoog als in noorden ANP

Tijdens de eerste besmettingsgolf zijn in Friesland 127 mensen overleden aan corona. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als de 69 slachtoffers die door de GGD werden gerapporteerd.

Het jongste cijfer is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze dienst neemt ook registraties mee die niet op laboratoriumtests zijn gebaseerd, maar bijvoorbeeld op basis van longfoto’s. Dat verklaart het verschil met de GGD-score.

Dat er meer doden te betreuren waren dan doorgegeven door het de GGD, was al eerder duidelijk. Afgelopen zomer meldde het CBS in een voorlopige berekening al minimaal 45 extra Friese overlijdens als gevolg van corona.

De eerste golf van coronabesmettingen heeft in het noorden beduidend minder levens geëist dan in de rest van het land. In Friesland, Groningen en Drenthe stierven 12 mensen per 100.000 aan de gevolgen van het virus. In Brabant en Limburg sloeg het virus het hardst toe met 105 overlijdens per 100.000 mensen. In Overijssel, Flevoland en Gelderland stierven 57 mensen per 100.000 inwoners, in Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland 47.

Van alle Nederlanders die tussen begin maart en eind juni zijn overleden, stierf een op de zes aan de gevolgen van Covid-19. In de GGD-regio Hart voor Brabant was dat zelfs een op de drie.

Het CBS meldt verder dat de meerderheid van de mensen die aan coronabesmetting zijn overleden langdurige zorg kreeg. Al eerder maakte het statistiekbureau bekend dat de gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie Covid-19 was vastgesteld 79,7 jaar was. Vrouwen die stierven aan de ziekte waren gemiddeld 83,8 jaar. Dat is ongeveer in lijn met de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders.

Nieuws

menu