Burum stoorzender: invoering 5G nog maanden onmogelijk

Burum.

Verplaatsing van het satellietpark in Burum is van de baan. Het kabinet zoekt eerst naar andere opties om de invoering van 5G in Noord-Nederland mogelijk te maken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) neemt een halfjaar langer de tijd voor een gedegen onderzoek, meldt zij.

Een deel van de satellietschotels in Burum is in gebruik door de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst. Verstoring van signalen mag niet voorkomen. Omdat 5G gebruik maakt van dezelfde 3,5Ghz-band is invoering van het snelle internet in Noord-Nederland voorlopig nog maanden onmogelijk.

De PvdA-fractie opperde de satellietschotels te verplaatsen naar leegstaande boorplatforms in zee. Keijzer is met de ministeries van Defensie en van Binnenlandse Zaken in conclaaf, meldt zij. Mogelijk kan een deel van de 3,5 Ghz-band worden vrijgespeeld voor de publieke internetdoorgifte. Misschien ook zijn er technieken om verstoring van signalen tegen te gaan.

TNO doet momenteel onderzoek. Voor het einde van dit jaar krijgt de Tweede Kamer bericht. Tot die tijd is er boven de lijn Zandvoort-Zwolle geen ruimte voor experimenten met 5G, waarop onder meer Groningen aasde.

Onder aanvoering van het CDA nam de Tweede Kamer dit voorjaar een motie aan die opriep voor de zomer helderheid te verschaffen. Dat lukt niet. Het onderzoek is daar volgens de staatssecretaris veel te complex voor.

Nieuws

menu