De burger betrekken bij besluitvorming. Hoe doe je dat?

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO: LC

Politieke partijen in Provinciale Staten gaan onderling uitmaken hoe de burger beter betrokken moet worden bij politieke besluitvorming.

Het is een tikkeltje ironisch: de leden van Provinciale Staten stemmen volgende maand over hoe de burger sneller en beter betrokken kan worden bij politieke besluitvorming. Maar bij de totstandkoming van die plannen staat diezelfde inwoner nog niet op de eerste plaats. Hoe je het ook wendt of keert: het besluit over de rol van de burger in de toekomst blijft nog even politiek.

Het maakt de inhoud niet minder belangrijk. Statenleden van Provinciale Staten kennen bij het maken van politieke afwegingen de mensen en lobby’s achter adviesbureaus, belangenorganisaties en dorpsbelangen wel. Maar de kiezer, die ééns in de vier jaar een rood kruisje zet, wat vindt die er eigenlijk van?

Zelfkritische houding van Statenleden

Commissaris van de Koning Arno Brok en de politieke partijen presenteerden woensdag hun discussiestuk. In februari volgt de discussie over het initiatief om de besluitvorming anders in te richten. Inwoners moeten een stem krijgen in het agenderen van onderwerpen, het delen van meningen over maatschappelijke kwesties en het meeschrijven aan oplossingen.

En dat vraagt een zelfkritische houding van Statenleden. Wat willen ze uit handen geven, tot hoe ver laten ze de input van inwoners komen, kunnen ze er hun eigen politieke ei in kwijt of durven ze het te depolitiseren? De grootste taak wordt om het geen provinciefeestje te maken. De provincie moet door de nieuwe werkwijze gemeenten, het Wetterskip en de burgers beter bedienen, en andersom. Brok: ,,It is net allinne ús leafhawwerij. It moat fan hiel Fryslân wurde.’’

'De enerzjy en tinkkrêft fan ús mienskip moatte wy brûke'

Want, ziet Brok, de provincie is dan een middenbestuur, het gelaagde bestuur – met ook de gemeenten en het Wetterskip – moet als één overheid worden gezien. Voor burgers moet het niet uitmaken of ze de gemeente aanschrijven of de provincie, ,,úteinlik giet it ús allegear oan’’. Een participatieplatform voor burgers moet daarbij helpen, denkt Brok. Zo heeft de burger één plek waarin het mee kan praten, ideeën kan droppen en kan meestemmen over voorstellen. Of het nu een gemeentelijke kwestie is, of een provinciale. ,,De enerzjy en tinkkrêft fan ús mienskip moatte wy brûke’’, vindt Brok.

Het vernieuwen van de democratie kent ook een valkuil: je moet het niet te snel willen. Daarvoor waarschuwde Fred Veenstra, burgemeester van de Fryske Marren en voorzitter van Vereniging van Friese Gemeenten, bij de presentatie van de plannen. ,,Der leit no wat moais, mar it is tagelyk ek in protte om op te pakken.’’

Hij pleitte voor een ,,goeie fasearring yn ’e tiid’’ en een ,,prioritearring fan wat je no en aanst wolle’’, om te voorkomen dat het te snel te veel wordt. Veenstra hoopt vooral op meer directe betrokkenheid van inwoners. ,,Wy moatte gebrûk meitsje fan de deskundichheid fan ús ynwenners, de wisdom of the crowd .’’

Nieuws

menu