Burger amper betrokken bij sociaal beleid

De Friese vlag. FOTO ANP

Burgers hebben amper invloed op de ontwikkeling van sociaal beleid. Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP) na onderzoek.

Gemeenten willen hun inwoners actief betrekken bij de ontwikkeling van sociaal beleid, maar in de praktijk blijkt dat lastig. De ruimte voor invloed van inwoners en cliënten is vaak beperkt, zo blijkt uit onderzoek onder leden van burger- en cliëntraden en beleidsambtenaren.

Bijna de helft (45 procent) van de inwoners van Friesland wil betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid. De meeste burger- en cliënt-raden willen helpen bij het verbeteren van sociaal beleid en de uitvoering daarvan. Adviesraden willen graag meedenken in alle fasen.

Probleem is dat burgers en gemeenten niet altijd dezelfde verwachting hebben en het lastig blijkt om deze op elkaar af stemmen. Bovendien wordt het vertrouwen van adviesraden in de gemeente regelmatig op de proef gesteld, bijvoorbeeld wanneer zij pas in een later stadium bij de ontwikkeling van sociaal beleid worden betrokken. Ook blijft soms onduidelijk wat de gemeente met hun adviezen heeft gedaan.

De kloof tussen wens en praktijk van meedenken over sociaal beleid komt mede doordat de financiële belangen van overheid en burgers verschillen.

Nieuws

menu