Burgemeesters bezorgen post voor de Sint: 'Een schot in de roos’

Zaterdag kwam de stoomboot aan in Zwalk. Zonder publiek. Voor de brieven en tekeningen aan Sinterklaas bedacht omroep NTR een oplossing: die worden bezorgd door de burgemeester.

FOTO

FOTO ANP

Sinterklaas onthalen en lintjes knippen, dat is toch wel de kern van zijn ambt, grapt burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf. Hij noemt het ,,hiel weardeleas’’ dat de plaatselijke intochten door corona dit jaar niet door kunnen gaan. Dus hoe mooi is het, zegt hij, dat het Sinterklaasjournaal iets bedacht heeft om kinderen gerust te stellen. ,,Hy komt gewoan, mar dan oars.’’

Afgelopen dinsdag onderbraken eerst Jan van Zanen van Den Haag, toen Sybrand Buma van Leeuwarden en daarna nog tientallen andere burgemeesters de uitzending om te melden dat de Sint van harte welkom is in hun gemeente en dat kinderen hun brieven en tekeningen naar hen konden opsturen. Via de website van het Sinterklaasjournaal bijvoorbeeld.

Persoonlijk filmpje

Omroep NTR had alle 355 burgemeesters van Nederland begin september gevraagd om een persoonlijk filmpje op te nemen waarin zij de brievenschrijvers en tekenaars uit hun gemeente bedanken voor het uploaden van post voor Sinterklaas. ,,Ynkoarten sjoch ik Sinteklaas en ik soargje derfoar dat hy dyn tekening krijt’’, belooft bijvoorbeeld Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân.

Kramer: ,,It Sinteklaasfeest is dit jier net as oare jierren, dus ik fyn it hartstikke leuk dat se fan it Sinte-klaassjoernaal der sa op antisipearje. Dat de bern ûndanks corona it idee hawwe dat Sinteklaas oan harren tinkt.’’

Brievenbus

Sommige burgemeesters ‘installeerden’ bij het gemeentehuis ook een fysieke brievenbus voor Sinterklaas. In Oosterwolde, maar bijvoorbeeld ook in Heerenveen en Beetsterzwaag druppelen de eerste tekeningen binnen. ,,Ik haw al in hiele soad tekeningen binnenkrigen, ek fia de NTR, en ik jou se echt allegear oan Sinte-klaas’’, zegt Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân.

,,Het is een schot in de roos’’, stelt ook burgemeester Ellen van Selm van Opsterland, die niet alleen post in de speciale rode brievenbus vond, maar ook tekeningen overhandigd kreeg van twee meisjes die met Sint Maarten bij haar aan de deur kwamen.

En burgemeester Tjeerd van der Zwan ontving nog voor hij een tweet over de tekeningen plaatste al een bericht: ‘Beste burgemeester, ik ben 7 jaar en heb net het Sinterklaas journaal gekeken. Hierin zei Dieuwertje Blok dat ik de tekening en ‘t lijstje bij u mocht inleveren. Wanneer schikt het?’

In Friesland nam alleen de burgemeester van Terschelling geen filmpje op. Tijdens de opnames was Caroline van der Pol nog niet geïnstalleerd. Ze meldt het heel spijtig te vinden dat ze er niet bij zit. Kinderen op het eiland die via de website een tekening insturen, krijgen een filmpje van cabaretier Ronald Snijders als Jan Salie, ambtenaar van onverrichte zaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Sinterklaas
Coronavirus