Burgemeester moet grens over om online-oproer aan te pakken

Online-onruststokers aanpakken is lastig voor burgemeesters. Hun macht stopt bij de gemeentegrens. Toezicht middels een regionale piketdienst zou een oplossing kunnen zijn.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. FOTO PIXABAY

,,Als je blijft denken in grenzen, loop je steeds verder achter de feiten aan. Want online en offline lopen steeds meer door elkaar’’, vatte senior-onderzoeker Willem Bantema van NHL/Stenden Hogeschool Leeuwarden samen.

Over het onderwerp werd woensdag een webinar gehouden door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – waaraan onder anderen burgemeesters, juristen, wijkagenten, docenten en studenten van NHL/Stenden in Leeuwarden deelnamen. Burgemeester Laurens de Graaf van de gemeente Lopik lanceerde daar het voorstel tot een regionale piketdienst. Bij zo’n piketdienst is een burgemeester bij toerbeurt verantwoordelijk voor een hele regio, in plaats van hun eigen gemeente.

Het CCV hield de onlinebijeenkomst over het onderwerp ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk’, naar aanleiding van het onderzoek van Willem Bantema. Hij doet al jaren onderzoek naar online aangejaagde ordeverstoringen.

Centraal stond de vraag: wat mag je als burgemeester, wat kan je en wat wil je. Want steeds meer bestuurders ervaren dat ze machteloos zijn tegen de onlinewereld.

Wet ontbreekt

De moeilijkheid is als volgt: als een inwoner van Heerenveen via social media oproept tot een grootschalig festijn in bijvoorbeeld Waadhoeke, kan die hier niet juridisch, buiten het strafrecht om, op worden aangesproken. Door geen van beide burgemeesters. Simpelweg omdat het daarvoor aan een wet ontbreekt. ,,Het bestuursrecht moet moderniseren’’, constateerde Bantema.

,,We hobbelen er nu achteraan’’, zei Rob Bats. Bats is burgemeester van Steenwijkerland en was dat voorheen onder meer van Haren ten tijde van Project X: een Facebook-oproep tot een feestje dat uitmondde in rellen. Van de 355 burgemeesters die hij voor zijn onderzoek raadpleegde, heeft 40 procent ervaring met online-oproepen tot demonstraties. Zo kreeg burgemeester Mylène Junius van de gemeente Hellevoetsluis te maken met een aankondiging tot straatraces.

,,De communicatie-afdeling zag hem en heeft gelijk actie ondernomen door de plaatser te benaderen. Het bleek om een minderjarige jongen te gaan. We hebben contact met de ouders opgenomen en het bericht is eraf gehaald.’’

Bantema kondidge een vervolgonderzoek aan. Mogelijk schuift ook een rechter aan om te zien waar het knelt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland