Burgemeester Crone haalt angel uit Antillianendiscussie door verwijderen omstreden paragraaf

Burgemeester Ferd Crone haalt de omstreden paragraaf over Antillianen uit de Veiligheidsagenda 2019-2023. Dat zei hij aan het einde van de speciale Antillianenconferentie.

John Leerdam, presentator Gerard van der Veer en burgemeester Ferd Crone tijdens de Antillianenconferentie. Crone kreeg stevige kritiek van Leerdam over de Veiligheidsagenda die volgens Leerdam discriminerend is voor Antillianen.  FOTO NIELS WESTRA

John Leerdam, presentator Gerard van der Veer en burgemeester Ferd Crone tijdens de Antillianenconferentie. Crone kreeg stevige kritiek van Leerdam over de Veiligheidsagenda die volgens Leerdam discriminerend is voor Antillianen. FOTO NIELS WESTRA

,,Ik ga de raad voorstellen om de Antillianen uit de Veiligheidsagenda 2019-2023 te halen. En om dan apart beleid voor deze doelgroep te maken, met de doelgroep samen. Een aparte nota over sociale en veiligheidsproblemen”, zei Crone. ,,Niet meer stigmatiserend.”

Nieuws

menu