Burenruzie Tzummarum kost gemeente tonnen

AFBEELDING GOOGLE STREETVIEW

Rechtszaken en ruzies tussen bewoners van Kleasterwei 6, 7 en 8 in Tzummarum hebben de gemeente Waadhoeke ,,enkele tonnen aan gemeenschapsgeld’’ gekost.

Tussen 2012 en 2020 is enkele tonnen aan gemeenschapsgeld uitgegeven voor advieskosten en aan ambtelijke uren ingezet voor het juridisch conflict aan de Kleasterwei. Het gemengd bedrijf Jorrit de Vries, loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij, ligt daar in de clinch met buren ,,die ook nauwe familie van elkaar zijn’’, meldt het college.

,,Het gaat om buren die over en weer veelvuldig procederen en niet als goede buren met elkaar in gesprek zijn.’’ Mediation op koste van de gemeente liep op niets uit.

Vertrouwen in komende zaken

Er lopen nog zes beroepszaken bij de rechtbank Noord-Nederland, die in één keer behandeld worden. Ook loopt er nog een hoger beroep bij de Raad van State. Het college wijst erop dat de meeste gerechtelijke uitspraken in het voordeel van de gemeente zijn uitgevallen. De lopende rechtszaken ziet Waadhoeke daarom met vertrouwen tegemoet.

Het conflict kwam vorig jaar naar buiten toen bleek dat het bedrijf De Vries op grond van Staatsbosheer, dat in erfpacht is bij de gemeente, een sleufsilo had aangelegd. Staatsbosbeheer wist hier niet van en was hier slecht over te spreken. Een van de buren vroeg een integriteitsonderzoek aan naar het handelen op het gemeentehuis. Het college heeft dit als klacht opgevat en deze ongegrond verklaard. De klager is verteld dat verdere stappen ondernomen kunnen worden bij de Nationale Ombudsman. Daarvan heeft de gemeente niets meer vernomen.

Geen onderzoek

Om deze reden en omdat de klachten over geluid-, licht- en geurhinder door onafhankelijke rechters zijn getoetst, voelt Waadhoeke niet voor een onafhankelijk onderzoek naar eigen handelen. ,,Bedrijvigheid brengt enige reuring met zich mee.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland