Brussel leent miljoenen aan drinkwaterbedrijf Vitens, onder meer voor investeringen in Noardburgum en Luxwoude

Brussel leent miljoenen aan drinkwaterbedrijf Vitens ANP

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens een lening van 150 miljoen euro.

Vitens regelt het drinkwater in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht, waardoor het momenteel zo’n 5,8 miljoen mensen bedient, bijna een derde van de Nederlandse bevolking. Vitens is daarmee het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

In Friesland zal er behulp van de nieuwe lening gewerkt worden aan projecten als de renovatie van de drinkwaterwinning in Ritskebos bij Noardburgum en de uitbreiding met een productielocatie in Luxwoude. Een deel van de ruim zestig putten bij Noardburgum kampt met verzilting, dat wil het waterleidingbedrijf aanpakken. Bij Luxwoude moet binnen enkele jaren een nieuwe productielocatie verrijzen, dat zal de vijfde Vitens-locatie in Friesland zijn.

Op het Friese vasteland wint Vitens zo’n vijftig miljoen kubieke meter water per jaar, verspreid over de locaties in Oldeholtpade, Noardburgum, Spannenburg en Terwisscha. De toenemende vraag naar drinkwater zorgt ervoor dat Vitens op zoek is naar een vijfde locatie. Bij Luxwoude lijkt die locatie gevonden te zijn. Het water moet daar dan ook ter plaatse worden gezuiverd. In april is gestart met het veldwerk om de bodemopbouw en de veranderingen die in de grondwaterstand optreden in kaart te brengen.

Lening dekt niet alle investeringen

Hoeveel van de 150 miljoen euro in de drinkwaterproductie in Friesland geïnvesteerd wordt, kan Vitens niet zeggen, mede omdat de lening niet alle investeringen dekt. „Uiteindelijk is de totale investeringsopgave groter dan de lening van het EIB waarover vandaag is bericht”, meldt woordvoerder Cornelis Vlot van Vitens.

Vitens wil zich met het bedrag van de EIB aanpassen aan bevolkings- en economische groei, en de effecten van klimaatverandering. Onder andere de waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, distributienetwerken en watermeters krijgen een upgrade.

„Dit soort investeringen toont de meerwaarde die Europese instellingen voor Nederland kunnen hebben”, stelt het hoofd van het EIB-kantoor in Amsterdam, Els Sweeney-Bindels. ,,Bijna niemand weet wat voor enorme investeringen nodig zijn voor het onderhouden van dit soort hoogkwaliteitsnetwerken.”

Nieuws

menu