Bruggen en sluizen eerder dicht

De brug bij Skûlenboarch.

De bruggen en sluizen in Friesland gaan vanwege het einde van de zomer vanaf donderdag om 19.00 uur dicht.

In de zomerperiode werden de bruggen tot 20.00 uur bediend.

De regels gelden niet voor de Staande Mastroute in de Dokkumer Ee en traject Dokkumer Nieuwezijlen tot Leeuwarden.

De tijden zijn alleen voor de provinciale bruggen. Bij de bruggen die onder de hoede van de gemeenten zijn, kunnen andere tijden van toepassing zijn.

Nieuws

menu