Brug bij Tzummarum heet nu Hegesyl

FOTO LC

De nieuwe brug bij de Hegesylsterwei in Tzummarum is woensdagochtend geopend. De brug is nodig vanwege het zwaardere verkeer dat er overheen rijdt en omdat het gebied last heeft van bodemdaling.

De brug is versterkt en hoger dan de vorige. Gedeputeerde Johannes Kramer en Hepke Bijma, voorzitter van de bestuurscommissie Franekeradeel, hebben samen met basisschoolkinderen uit de omgeving de nieuwe naam van de brug onthuld: Hegesyl.

Nieuws

menu