Brokstuk beschadigt zoutwinpijp onder Waddenzee, productie Frisia lag een halve week stil

Zoutwinning vanuit Harlingen

Een ondergronds brokstuk heeft enkele weken geleden de zoutwinpijp onder de Waddenzee beschadigd. De productie bij zoutwinner Frisa lag een halve week stil.

Het ging om een stuk zout dat afbrokkelde van het plafond van de zoutcaverne, zegt Jeroen Jansen van Frisia. Dat kwam tegen de zoutwinpijp aan. ,,Het is een heel specifiek probleem bij oplosmijnbouw, dat vrij regelmatig voorkomt.”

Frisia deed 16 februari melding van de schade bij het ministerie, dat de melding een week later publiceerde in de Staatscourant. Na goedkeuring van het herstelplan werd een boortoren geplaatst voor het aanbrengen van een nieuw pijpdeel. Het beschadigde deel van de pijp is afgesneden. ,,Dat valt dan naar beneden in de zoutcaverne en blijft daar voor altijd liggen.”

Frisia houdt er in de begroting rekening mee dat ieder jaar één zo’n schadegeval voorkomt, zegt Jansen. Het herstelwerk, dat inmiddels is afgerond, kost enkele tonnen. Tegelijkertijd voerde het bedrijf ook wat onderhoudswerk uit.

Eerder deze week zei Jansen nog dat de zoutwinning onder de Waddenzee naar verwachting loopt. Hij herhaalt dat nu: Frisia beschouwt deze schade niet als een groot probleem. Wel kwam de schade op een ongelegen moment, zegt hij. De productie lag net stil toen er veel vraag was naar zout. ,,Er was een paar dagen een klein zouttoevoertekort.”

Nieuws

menu