Op de Waddeneilanden gaat het goed met de brede welvaart, maar niet overal in Friesland is dat het geval

FOTO ANP

De brede welvaart bleef dit jaar gelijk of nam op veel plaatsen in Nederland toe. De meeste aspecten zijn in de afgelopen jaren stabiel gebleven of gestegen, meldt het CBS.

Het statistiekenbureau meet sinds 2020 de brede welvaart (alles wat mensen van waarde vinden, red.) ook op regionaal niveau. Daarbij wordt onder meer gekeken naar inkomen maar ook gezondheid, arbeid, vrije tijd, wonen, veiligheid en milieu.

CBS gebruikt een lijst van in totaal 42 indicatoren om aan te kunnen geven hoe de staat en ontwikkeling van de kwaliteit van leven in de regio is.

Op gemeenteniveau scoren met name de Waddeneilanden hoog. Zo rekende het CBS uit dat Terschelling op 11 van de 42 indicatoren tot het bovenste kwart van de ranglijst van gemeenten behoorde. In Harlingen, Achtkarspelen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel ontwikkelt de brede welvaart zich minder positief.

Het CBS publiceerde ook een lijst met gemeenten die slecht scoorden wat brede welvaart betreft. In Noardeast-Fryslân, Harlingen, Ooststellingwerf en Smallingerland staat de ontwikkeling van brede welvaart het meest onder druk. Landelijk gezien staan gemeenten in de provincies Groningen, Flevoland, Limburg en Drenthe relatief vaak onderaan.

Hoewel de rekenaars van het CBS in het persbericht niet vermelden wat er in deze gemeenten precies aan de hand is, doet het wel een schot voor de boeg in algemene zin. Vooral de tevredenheid op het onderdeel wonen daalde dit jaar in veel gemeenten, doordat de afstand tot voorzieningen toenam. Ook de hoeveelheid natuurgebied per inwoner neemt op veel plaatsen af.

De groei van de brede welvaart op lange termijn is minder gunstig. In veel regio’s neemt de gemiddelde schuld per huishouden toe en staat de natuur onder druk.

Nieuws

menu