Brede aanpak problematiek vakantieparken noodzakelijk

Vakantieparken moeten stevig aan de bak om toekomstbestendig te worden. FOTO SHUTTERSTOCK

Om verlieslijdende vakantieparken andere bestemmingen te kunnen geven, zoals wonen, stelt Den Haag een half miljoen euro beschikbaar.

Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat een groot deel van de bungalowparken en campings niet inspeelt op de veranderende vraag van consumenten. Het aandeel vakantieparken met weinig perspectief of kwaliteit, varieert per regio van zo’n 15 tot 40 procent. Het merendeel doet het overigens goed.

Onderzoek naar logiesaccommodaties in Friesland - waartoe ook een groot aantal jachthavens wordt gerekend - leerde vorig jaar dat er grote verschillen tussen de vakantieparken in de provincie zijn en dat de sector stevig aan de bak moet om toekomstbestendig te worden. Bij 10 procent van de bedrijven is de kwaliteit onder nul. Zelfs in de Zuidwesthoek en de Wadden, waar 67 procent van de provinciale logiesbestedingen worden verdiend, bestaan bedrijven met weinig perspectief.

Expertise inhuren

Het rijksgeld is vooral bedoeld om gemeenten expertise te laten inhuren. Deze expert moet zich bezighouden met de verandering van vakantiepark in een woongebied. Gemeenten hebben vooral hulp nodig om hierbij een goede belangenafweging te maken.

Want bij vakantieparken spelen vaak complexe, maatschappelijk problemen, bleek de afgelopen jaren. Vaak wonen er mensen die dringend een woonplek nodig hebben en arbeidsmigranten. En soms vormen vakantieparken het decor voor ondermijnende, criminele activiteiten waarop weinig zich is en waardoor ze bijkans vrijstaten werden.

Hierom starten er op ten minste drie parken de komende jaren experimenten waarbij verschillende methodes worden ingezet, die de sociale problemen op diverse manieren aanpakken. Een van de doelen is te zorgen voor goede woonplekken voor kwetsbare bewoners, zoals kinderen.

Het toerisme verliest men overigens niet uit het oog. Ondernemers krijgen hulp om hun bedrijf weer beter op poten te zetten.

Nieuws

menu