Brandstichting voorkomen in Noardeast-Fryslân, zegt burgemeester Johannes Kramer. 'Takom jier moat it oars'

In 46 van de vijftig dorpen is het rond Oud en Nieuw relatief rustig gebleven in Noardeast-Fryslân, maar in vier plaatsen moest de Mobiele Eenheid ingrijpen. ,,Dêr wurde je as boargerfaar net fleurich fan”, reageert burgemeester Johannes Kramer. ,,Takom jier moat it oars.”

De ME vrijdagavond in Kollumerzwaag. De eenheid beschermde de brandweer bij het blussen van een oude caravan, die als vreugdevuur was ontstoken op de Koarteloane.

De ME vrijdagavond in Kollumerzwaag. De eenheid beschermde de brandweer bij het blussen van een oude caravan, die als vreugdevuur was ontstoken op de Koarteloane. FOTO PERSBUREAU NOORDER NIEUWS

Oudejaarsavond bestempelde Kramer de dorpen Ferwert, Anjum en Marrum als veiligheidsrisicogebied vanaf 21.45 uur tot de volgende ochtend 9.45 uur. De politie mocht hierdoor onder meer preventief fouilleren. Dat was met het oog op het bezit van zwaar vuurwerk, zegt Kramer. Er waren signalen dat in deze dorpen slooppanden in brand gestoken zouden worden. ,,Dat ha wy sa foarkomme kind.”

Nieuws

menu