Brandgans eet voor 5,6 miljoen euro aan Fries gras op en is daarmee de grootste veroorzaker van schade aan gewassen (en dit is het aandeel van de wolf)

Brandganzen. Foto LC

De brandgans is in Friesland de grootste veroorzaker van schade aan gewassen. Van de 10,3 miljoen euro die vorig jaar aan faunaschade is uitgekeerd, is 5,6 miljoen euro toegeschreven aan de brandgans.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van BIJ12, de organisatie die namens alle provincies schade vaststelt en afhandelt. Tussen 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 komt het landelijke totaal uit op 31,6 miljoen euro, de hoogste schadesom in tien jaar.

Na Friesland is Noord-Holland de provincie met de meeste schade: 9,1 miljoen euro. Vorig jaar kwam het landelijke totaal uit op 25,5 miljoen euro, waarvan 8,8 miljoen in Friesland.

Voorjaarsgras

De grauwe gans is landelijk gezien met afstand de grootste schadeveroorzaker, goed voor 16,4 miljoen euro schade. Dat is opvallend meer dan de 10,8 miljoen waarvoor de grauwe gans vorig jaar werd aangeslagen. Toch schrijft BIJ12 de opgelopen schade niet helemaal toe aan deze soort. Dat het voorjaarsgras in 2020 2 cent per kilo duurder was zorgde ook voor een plus van 1,74 miljoen.

Van de 10,3 miljoen die BIJ12 namens de provincie Fryslân uitkeerde ging 97,5 procent naar graslandschade. De ganzen grazen van het eiwitrijke voorjaarsgras, waardoor boeren zich genoodzaakt zien vervangend ruwvoer bij te kopen. Hiervoor worden zij gecompenseerd. In de top-5 van schadeveroorzakers staan na de brandgans de grauwe gans (2,3 miljoen), de kolgans (1,2 miljoen) en de rotgans (0,8 miljoen).

Ganzentafel

De Maatschappelijk Adviesraad Faunaschade geeft in een deze week verschenen rapport voorzetten om te komen tot landelijke afspraken over de omgang met ganzenschade. Daartoe zou een Ganzentafel moeten worden opgericht, met overheden, landbouw maatschappelijke organisaties en jagers.

Volgens de raad zijn deze partijen geen van allen gelukkig met het huidige beleid waarbij jaarlijks de schade oploopt, ondanks het wegschieten van 400.000 vogels. Alle provincies gaan hun eigen weg, sinds in 2013 de gesprekken over een ganzenakkoord vastliepen.

Roek en wolf

Nieuw in de Friese top-5 van dieren die schade aanrichten is de roek. Die bracht in Friesland voor iets meer dan 200.000 euro aan schade teweeg. Dat is veel meer dan elders. Landelijk reikt deze kolonievogel tot ruim 340.000 euro aan schade. Meer dan de helft van de totale schade door roeken valt dus in Friesland.

Het aandeel van de wolf in de faunaschadecijfers is beperkt, met een bedrag van bijna 74.000 euro, wat neerkomt op 0,2 procent van het totaal aan uitgekeerde tegemoetkomingen. Het bedrag is wel beduidend hoger dan in 2019, toen het ging om 10.697 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu