Brandbrief Friese gemeenten aan Den Haag om tekort van 600 miljoen euro

FOTO ANP

De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) stuurt een brandbrief naar Den Haag vanwege de oplopende tekorten. Ze spreekt van een financieel moeras.

De brief, ondertekend door voorzitter en burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren, is op de bus gegaan naar de commissies Financiën en Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer en naar beide ministeries.

De VFG vraagt voor dit jaar een bijpassing van 600 miljoen euro. De gemeenten teren hard in op hun vermogen. Dat komt onder meer door de jeugdzorg, een taak die van het rijk naar de gemeenten is gegaan en die hoge kosten met zich meebrengt. Tegelijk blijven de uitkeringen uit het Gemeentefonds achter.

,,Werkelijk uit alle macht proberen wij maximaal grip en sturing op dit dossier te krijgen’’, aldus de gemeenten. De klappen landden extra hard in Friesland vanwege het relatief hoge aantal senioren dat hier woont. Dat zorgt voor bovengemiddeld hoge uitgaven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Regen aan tegenvallers

Met veel moeite zijn de jaarrekeningen van 2018 rondgebreid. Het regent onvoorziene tegenvallers en tekorten. Meerdere gemeenten moesten terugvallen op de stroppenpot van het rijk. Zonder die kunstgreep was het Friese resultaat dit jaar over de hele linie miljoenen euro’s negatief geweest.

Voor 2020 en daarna doemen grote problemen op, zoals het sluiten van voorzieningen en een forse lastenverhoging voor de inwoners. Investeren wordt onmogelijk. Laat staan dat er geld is voor alle benodigde klimaatingrepen. Veenstra: ,,In die zin gaan gemeenten ‘op slot’.’’

Juist donderdag vergaderde de Tweede Kamer over de begroting van Binnenlandse Zaken. Meerdere Kamerleden trokken aan de bel bij staatssecretaris Raymond Knops. ,,Ik ga niet zeggen dat er geen probleem is’’, erkende Knops, die de zieke minister Kajsa Ollongren verving. Knops wees op de 1 miljard euro die dit voorjaar extra is uitgetrokken om de ergste nood te lenigen.

'Keer resterend geld uit'

Over dit jaar is een bedrag van 420 miljoen euro uitgekeerd. Diverse Kamerfracties maanden hem nu ook het resterende geld alvast uit te keren. CDA-Kamerlid Harry van der Molen sprak van ,,een urgent probleem’’. ,,De financiële situatie van veel gemeenten is zorgwekkend.’’ SP-Kamerlid Ronald van Raak: ,,Dan moeten we het lokaal bestuur toch gaan helpen?’’

Knops gaat samen met de staatssecretaris van Financiën kijken welke mogelijkheden er zijn. Mogelijk wordt een uitkering van 400 miljoen euro, die al klaarligt, naar voren gehaald. In december komt daarover een brief naar de Tweede Kamer. PvdA’er Attje Kuiken wees op de 11 miljard euro die het kabinet dit jaar overhoudt. Intussen moeten er in gemeenten zwembaden en bibliotheken dicht. ,,Het uur is nu.’’

Lees hier de brief van de Vereniging van Friese Gemeenten:

Nieuws

menu