Bouwgroep Dijkstra Draisma over schrappen bouwvrijstelling stikstof: 'Drama voor Nederland, minder voor Friesland'

Een drama voor de bouw én Nederland, waarschijnlijk iets minder voor Friesland. Zo reageert directeur Biense Dijkstra van bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum en Bolsward op de uitspraak van de Raad van State dat bouwprojecten niet meer automatisch vrijgesteld zijn van stikstofregels.

Woningbouw in de Leeuwarder nieuwbouwwijk Techum.

Woningbouw in de Leeuwarder nieuwbouwwijk Techum. Foto: Anton Kappers

,,Dit soarget fansels foar in soad ekstra rompslomp en fertraging”, verklaart Dijkstra. ,,En dêr sit in sektor mei safolle ambysje en safolle opjeften (een miljoen extra woningen in 2030, red.) fansels net op te wachtsjen.”

Juridisch geitenpaadje

Nieuws

menu