Boswachters vragen om rust in ‘kraamkamer’

Een haas op de uitkijk. Foto Natuurmonumenten/Nick Hijmensen

De gezamenlijke boswachters roepen de talrijke bezoekers van natuurgebieden op om in het broedseizoen extra rekening te houden met kwetsbare soorten.

Bij natuurgebieden van It Fryske Gea , Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn borden en spandoeken opgehangen met de tekst ´Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Ze horen bij een landelijke campagne die zondag in gang is gezet.

De organisaties merken dat het sinds het uitbreken van de coronacrisis een jaar geleden een stuk drukker is in de natuur. Daardoor kunnen in het broedseizoen problemen ontstaan. Formeel loopt dat van 15 maart tot 15 juli, maar soms worden voor speciale soorten de termijnen verlengd.

Honden aan de lijn

De terreinbeheerders vragen bezoekers respectvol met de ‘kraamkamers’ om te gaan: neem kennis van de toegangsregels, blijf op de paden, houd honden aan de lijn en laat geen afval achter.

,,Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden nam afgelopen jaar toe, er werd meer zwerfafval achtergelaten en boswachters zien steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen’’, stellen de natuurclubs.

‘Kuikens sterven in het ei’

Ze schetsen de consequenties: ,,Hoewel wilde dieren vaak goed weten waar wandelpaden lopen, houden ze geen rekening met mensen of honden die ze opjagen buiten de paden. In paniek kan een ree zich doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei.’’

Nieuws

menu