Boswachters stoppen 'beangstigende' studentenceremonie

Boswachters hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een eind gemaakt aan een rumoerig ontgroeningsritueel in 't Oude Bosch bij Wijnjewoude.

De laatste jaren kwamen er tegen het eind van februari meerdere meldingen van overlast uit de omgeving. FOTO LC.

De laatste jaren kwamen er tegen het eind van februari meerdere meldingen van overlast uit de omgeving. FOTO LC.

Boswachters hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een eind gemaakt aan een rumoerig ontgroeningsritueel in 't Oude Bosch bij Wijnjewoude.

Ongeveer twintig studenten van een vereniging in Groningen hadden een fors kampvuur gemaakt en produceerde geluiden die omwonenden angst inboezemden. Niemand kreeg een boete. ,,Mar it feest is bedoarn. Dat is harren straf'', zegt Roel Vriesema van Staatsbosbeheer.

Vriesema stond vrijdagavond al op scherp. De laatste jaren kwamen er tegen het eind van februari vaker meldingen van overlast uit de omgeving van het bos tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Mensen uit de buurt spraken van vuren en vreemde geluiden.

Vriesema: ,,At wy de oare deis dan kamen, hienen wy der in dei opromjen fan: brânbulten op 'e paden, oeral kapotte bierfleskes. En der is ek al ris in sitbankje yn 'e brân gien.''

Deze keer besloot Vriesema met een collega te posten. Ze hadden al gauw beet. De boswachters stuitten op een ,,soarte fan seremoanje''. Er was vuur, sommigen waren verkleed, ,,en dêr kamen lûden by dêr't je bang fan wurde soene.'' Ook beschikte de groep over een zwaard.

Vriesema en zijn collega sommeerden de studenten het bos te verlaten. ,,Want dit kaam net oerien mei wat wy mei it bosk wolle. Wy ha sein: at jim noch ris wat wolle, bepraat dat dan earst mei ús.'' Daarop laadden ze hun kratten bier in de auto en vertrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland