Boordzuivering voor bootjevaarders nieuw wapen tegen plezierdrol

Bootjevaarders mogen hun vuilwatertank vanaf 1 juli inruilen tegen een boordzuiveringsinstallatie. Het moet de bacteriologische watervervuiling beperken, die de spuigaten uitloopt.

Het Starteiland in Sneek. FOTO ANP/VINCENT JANNINK

Het Starteiland in Sneek. FOTO ANP/VINCENT JANNINK Foto: Vincent Jannink

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verwacht van zuivering aan boord een hoger milieurendement dan van de bestaande regelgeving.

De recreatievaart kent al tien jaar een totaal lozingsverbod voor ongezuiverd toiletwater. Schippers worden geacht hun vuilwatertanks te legen in inzameltanks, waarvan er alleen al in Friesland meer dan honderd voorhanden zijn.

Dit regime heeft goeddeels gefaald. Er staat dan wel een boete van 160 euro op het overboord kieperen van plas en ontlasting, betrapping op heterdaad is bijna niet te doen.

Controle wordt bestempeld als huisvredebreuk

Controle aan boord is verboden. Het wordt als huisvredebreuk aangemerkt. Schepen mogen hun onderwaterklep niet gebruiken, maar als het toch gebeurt, is dit alleen af te lezen aan de wateranalyses van het waterschap. Deze controles tonen aan dat veel bootjevaarders zich roekeloos blijven gedragen.

Op Aegehoek, een aanlegplaats aan de Wide Ie bij de Pikmar, meet Wetterskip Fryslân in de zomermaanden jaar na jaar grove overschrijdingen van het veilige gehalte aan e-coli-bacteriën in het boezemwater. Vorig jaar werd er zelfs het twaalfvoudige van de norm gemeten. Hetzelfde gebeurde tijdens de Sneekweek, toen op 10 augustus de e-coli ineens in ziekmakende hoeveelheden opdook.

Volgens het Wetterskip is het geen wonder dat zwemmers dan ziek worden. Zelfs officiële zwemplekken zoals het strand bij Klein Zwitserland (Burgum) en De Kuilart (Koudum) raken door de geloosde drollenvracht vervuild.

Intussen staan de 105 Friese inzamelingsstations aan wal grotendeels te verkommeren. Ze zijn stuk of moeilijk bereikbaar en ze krijgen per seizoen gemiddeld hooguit vier klanten per week. Het beeld in de rest van Nederland is niks beter.

Onder druk

De feiten zijn al jaren bekend, maar minister Van Nieuwenhuizen kwam vorig jaar onder toenemende druk te staan om de misstand aan te pakken. De mediagenieke ziekte van Van der Weijden werd door D66 (Tweede Kamer) en VVD (provinciale staten) aangegrepen voor moties.

Eigenaren van pleziervaartuigen krijgen de mogelijkheid een zuiveringsvoorziening in te bouwen. Dit kost ongeveer 2500 euro per installatie, raamt het ministerie.

Tot nu toe was zo’n boordzuivering niet toegestaan. Een woordvoerder van de HISWA zegt dat de organisatie van de watersportindustrie al vanaf het lozingsverbod in 2009 vraagt om het zelf zuiveren van vuil water op pleziervaartuigen toe te staan.

De HISWA is daarom blij met de nieuwe maatregel, maar zij betwist dat er massaal ongezuiverd wordt geloosd. De brancheorganisatie wijst er op dat zuiveringssystemen met de juiste normen nog ontwikkeld moeten worden. Het ministerie bevestigt dit: ,,Ze zijn in Nederland nog niet op de markt verkrijgbaar, omdat er momenteel geen vraag naar is.”

Eerste stap

De minister verwacht dat dit snel zal veranderen nu zuivering aan boord wordt toegestaan. Een eerste stap zal zijn dat fabrikanten hun type waterzuivering goedgekeurd krijgen. Ze moeten voor de keuring 40.000 tot 50.000 euro neertellen.

Bij Wetterskip Fryslân noemen ze de ‘hygiënisering’ van toiletwater aan boord een simpele en goedkope verbetering, ervan uitgaande dat de installatie goed werkt. Maar er wordt meer verwacht van verzegeling van de lozingsklep voor ongezuiverd toiletwater.

Als die maatregel – voorzien per 2021 – van kracht is, zal effectieve handhaving van het verbod op watervervuiling door plezierschepen echt mogelijk worden, is de verwachting. Misschien worden de inzameltanks dan alsnog populair.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland