Zes opties voor een veranderend klimaat: 'We moeten ons bewust zijn van wat er op ons afkomt'

Laten we de Friese meren langzaam dichtgroeien of zetten we juist de halve provincie onder water? Wetterskip Fryslân en provincie bereiden zich voor op een veranderend klimaat.

Het Woudagemaal in Lemmer.

Het Woudagemaal in Lemmer. FOTO NIELS DE VRIES

Een zeespiegel die 80 centimeter hoger ligt, kurkdroge zomers en kletsnatte winters. Als het meest verregaande klimaatscenario van het KNMI bewaarheid wordt, heeft Wetterskip Fryslân in het jaar 2100 houden en keren om de waterhuishouding op het Friese vasteland in de hand te houden. Dat is de les uit een stresstest die waterschap en provincie onlangs hebben uitgevoerd voor de Friese boezem, het stelsel van vaarten, meren en kanalen waarmee de aan- en afvoer van het water in de provincie wordt gestuurd.

Allerlei problemen

Nieuws

menu