Boeren komen in actie tegen weidevogelplan van de provincie en leggen chocolade-eitje bij Provinsjehûs

Het boerenprotest bij het Provinsjehûs in Leeuwarden trok vorig jaar honderden boeren. FOTO ANP

Tientallen boeren zijn van plan woensdag met hun trekker te protesteren voor het Provinsjehûs in Leeuwarden. Met een drive-by-actie willen ze op de Tweebaksmarkt hun ongenoegen kenbaar maken over het nieuwe zorgplichtplan van de provincie.

De boeren zijn kwaad over het voornemen van de provincie om boeren niet zomaar toegang te geven tot hun eigen land. Iedere keer dat boeren hun land willen maaien, bemesten of beweiden moeten ze eerst hun land laten controleren op vogelnesten.

Die wettelijke zorgplicht bestaat al, maar is in de praktijk moeilijk te handhaven. De provincie wil daarom dat nazorgers of andere vogeldeskundigen het land komen controleren voordat een boer uit een weidevogelgebied of akkervogelgebied op zijn land bezig wil.

Boeren zijn ontstemd over het voornemen van de provincie, dat staat beschreven in de nieuwe Omgevingsverordening. Die ligt nu ter inzage. In het najaar beslist Provinciale Staten over de verordening.

Lees ook: Boer mag niet zomaar zijn eigen land op

Symbolisch protest voor Provinsjehûs

Een afvaardiging van de boeren gaat woensdagochtend op het Provinsjehûs in gesprek met gedeputeerden Douwe Hoogland (PvdA, natuur) en Klaas Fokkinga (FNP, landbouw). Ze worden gesteund door boeren die in optocht met hun trekker over de Tweebaksmarkt rijden. Het idee is dat boeren om de beurt stoppen voor het Provinsjehûs om een chocolade-eitje neer te leggen. Het ei moet een weidevogelei symboliseren.

De organisatie, een afvaardiging van verschillende boerenactiepartijen als Farmers Defence Force, Agractie Fryslân en melkveehoudersorganisatie NMV, wil de actie coronaproof laten verlopen en roept boeren en loonwerkers op zich aan de coronamaatregelen te houden. De organisatoren benadrukken dat het gaat om een symbolische actie.

Lees ook: Gedeputeerde Hoogland: boeren hebben tijd genoeg gehad voor eigen plan

De organisatie heeft de actie aangekondigd bij de gemeente Leeuwarden. Die staat in nauw overleg met de boeren. De gemeente zal de actie begeleiden en veilig laten verlopen, laat een woordvoerder weten. Hoeveel trekkers er komen, is onbekend.

‘Te gek foar wurden’

Harm Wiegersma (NMV) noemt het voorstel voor het zorgplichtplan ,,te gek foar wurden”. Hij zegt dat dit in de praktijk onwerkbaar is voor boeren. Ook over het beoogde verbod om bij duisternis op het land te werken, eveneens bedoeld om weidevogels te beschermen, zijn boeren boos. Ze wijzen erop dat dit soms niet anders kan.

Zo geldt al een verbod om mest uit te rijden bij temperaturen boven de 20 graden. Als boeren dan ook na zonsondergang niet het land op mogen, kunnen ze op dergelijke dagen überhaupt niet meer mest uitrijden. ,,We binne it wol wend dat der in soad rigels binne. Mar dit kin absolút net.” Wiegersma zegt dat het voorstel tot veel onrust heeft geleid. ,,Dit hat in hiel soad kwea bloed setten.”

Nieuws

menu