Boer Paul Polet in Hollum verkocht zijn grond en natuurvergunning aan provincie. 'Boeren op Ameland hadden er geen belang bij'

Voormalig melkveehouder Paul Polet uit Hollum, die zijn grond en natuurvergunning verkocht aan de provincie, reageert verbaasd op de kritiek van LTO Ameland op de provincie. ,,Het is vooral een kwestie van eigen schuld dikke bult.”

De provincie heeft het land en de natuurvergunning van de boerderij aan de Pietje Miedeweg 4 van Paul Polet gekocht.

De provincie heeft het land en de natuurvergunning van de boerderij aan de Pietje Miedeweg 4 van Paul Polet gekocht. Foto: Jan Spoelstra

De boerenorganisatie neemt het de provincie kwalijk dat ze de aan de vergunning gekoppelde stikstofruimte willen overhevelen naar de vaste wal, naar een melkveebedrijf in Jislum om precies te zijn. Terwijl deze ruimte meer dan welkom is op het eiland, omdat meerdere boeren een ,,zorgelijke stikstofvergunning’’ hebben, zo schrijven ze in een bezwaarbrief aan Gedeputeerde Staten.

Onbehoorlijk bestuur