Bodemdaling door gas- en zoutwinning onder Waddenzee blijft binnen de perken

De bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning onder de Waddenzee is in 2021 binnen de perken gebleven. Dat rapporteren staatssecretaris Hans Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.

Het Waddenzout komt boven via een grote pijp op het terrein van Frisia in Harlingen.

Het Waddenzout komt boven via een grote pijp op het terrein van Frisia in Harlingen. Foto: Catrinus van der Veen

Gaswinner NAM en zoutwinner Frisia moeten volgens het hand-aan-de-kraan-principe zelf monitoren of hun activiteiten niet onevenredig veel schade aan bodem en natuur aanrichten. Als de natuur te lijden heeft onder gas- of zoutwinning wordt de activiteit beperkt of gestopt, zo is afgesproken. Een onafhankelijke audit-commissie toetst die onderzoeken. De auditcommissie concludeert dat er geen aanwijzingen zijn voor negatieve veranderingen in de Europese natuurwaarden in de Waddenzee, en ook niet in het Lauwersmeer.

Bodem daalde 0,03 millimeter door zoutwinning