Bodemdaling Waddenzee door gaswinning blijft binnen de grenzen, ook geen nadelige effecten voor natuur

Gaswinning in de Waddenzee.

Gaswinning in de Waddenzee. Foto: Shutterstock

De bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning is in 2021 binnen de afgesproken grenzen gebleven. Er zijn ook geen nadelige effecten voor de natuur opgetreden.

Dat concludeert een commissie die voor het ministerie van Economische Zaken een rapportage daarover van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft getoetst.